شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ هشدار: زيان سنگين نسل معاصر از خبررساني غير حرفه اي
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 - 13:20 کد خبر:23045
سردبيران و ناشران روزنامه هاي بزرگ (روزنامه هاي غير محلي، اصطلاحا سراسري و عمدتا از كشورهاي پيشرفته) در پايان نشست 5 روزه خود كه هفتم مي 2004 آغاز شده بود


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سردبيران و ناشران روزنامه هاي بزرگ (روزنامه هاي غير محلي، اصطلاحا سراسري و عمدتا از كشورهاي پيشرفته) در پايان نشست 5 روزه خود كه هفتم مي 2004 آغاز شده بود از اينكه وسائل خبررساني غير حرفه اي تازه از جمله سيستم سلفون (تلفن موبايل)، وب لاگها، خبرگزاري هاي يك و يا چند نفره و خبرگزاري هايي كه جاي دفاتر روابط عمومي را گرفته اند و يكسويه مطلب مي فرستند؛ به جاي روشنگري، مخاطبان را گمراه و سردرگم مي كنند ابراز نگراني كردند و اعلام داشتند كه دست اندركاران اين خبر رسان ها روش خبرگيري و خبرنويسي ژورناليستي و مطابق قواعد و ضوابط را نمي دانند و يا آن را بكار نمي گيرند و اصولا هدف هاي ديگري از كار خود دارند و ....


در اعلاميه اين نشست آمده بود كه دستگاههاي خبر رساني غير حرفه اي كه به اصول روزنامه نگاري واقف نيستند هر خبري، ولو نادرست و تحريف شده را كه به دست آورند، بدون ذكر سابقه و تكميل عناصر خبر، به زباني نامانوس (غير ساده و اطلاعيه وار) منتشر مي سازند و چون اخبار آنها كوتاه است نمي توانند توضيح كامل بدهند و اين اطلاعات در بخش اخبار علمي خود در ذهن استفاده كنندگان جوان از اين اخبار چنان نقش مي بندد كه اصلاح حافظه آنان دشوار است و بر خلاف پيش بيني انديشمندان كه نسل جوان، نسلي آگاه و روشنتر خواهد بود، اگر منابع اخبار و اطلاعات اين نسل اين ابزارهاي غير حرفه اي باشند چنين نخواهد بود. با اين ابزارها، نسل جوان به جاي اطلاعات درست و تحليل شده، اخبار و اطلاعات نادرست را در حافظه قرار مي دهد و تحت تاثير اين معلومات غير دقيق قرار مي گيرد؛ همان اطلاعات نادرست را بكار مي برد و به ديگران هم منتقل مي كند كه براي جامعه رو به كمال امروز خطرناك است. خبرنويسي و تشخيص درست از نادرست تجربه فراوان و مهارت مي خواهد كه دولتها به عنوان مسئولان جامعه بايد به آن توجه كنند و با تدوين ضابطه تا دير نشده است خطر را برطرف سازند.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com