شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ يك نمونه از كشش و نيروي علاقه به روزنامه نگاري ـ ابتكار روش تازه مصاحبه
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397 - 09:19 کد خبر:23039
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امروز، نهم ماه مي، زادروز مايك والاس Mike Wallace گزارشگر قديمي رسانه هاي آمريكا است كه هفتم اپريل 2012 و يك ماه مانده به 94 ساله شدنش درگذشت.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199
 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- امروز، نهم ماه مي، زادروز مايك والاس Mike Wallace گزارشگر قديمي رسانه هاي آمريكا است كه هفتم اپريل 2012 و يك ماه مانده به 94 ساله شدنش درگذشت. وي از 17 سالگي وارد دنياي ژورناليسم شده و از تهيه خبر براي يك فرستنده راديويي در ايالت ميشيگان آمريكا به نام Wood Radio آغاز كرده و پس از ورود به دانشگاه آن ايالت، خبرنگاري در روزنامه Michigan Daily را هم بر آن افزوده بود.


مايك كه در سال 1918 در يك خانواده يهودي از مهاجران روس در آمريكا به دنيا آمده بود سپس كار خبر براي تلويزيون را هم بر فعاليت هاي مطبوعاتي خو.د اضافه كرد. وي مبتكر نوعي مصاحبه است كه قبلا سابقه نداشت و آن مجال ندادن به مصاحبه شونده براي تبليغ و استفاده تبليغاتي از مصاحبه است. در اين طرز مصاحبه كه اينك بويژه در آمريكا يك روال شده است، مصاحبه گر از حرفهاي مصاحبه شونده سئوال بعدي خودرا مي سازد و حرفهايي را كه از ديگران شنيده و يا خود شاهد آنها بوده و مسئله روز است مطرح مي كند و از رنجش و پرخاش مصاحبه شونده واهمه به خود راه نمي دهد. به علاوه، مصاحبه را با يك فرد به پايان نمي برد و سراغ تمامي افرادي مي رود كه درباره موضوع اطلاع دارند، در مصاحبه از آنان نام برده شده و يا ذينفع هستند. به اين ترتيب؛ مصاحبه به صورت يك كار ژورناليستي اينوستيگيتيو در مي آيد و خوراك براي محقق، دستگاه قضايي و بازرسان عمومي تهيه مي شود.مايك در يك دوره، عنوان مصاحبه هاي تلويزيوني خودرا چون ديروقت شب پخش مي شد ماموريت خبري شبانه Night Beat گذارده بود. يكي از همين مصاحبه ها، اورا با ژنرال وستمورلند Westmoreland فرمانده نيروي پانصد هزاري نفري آمريكا در ويتنام درگير كرد و كار به دادگاه و ... كشانده شد. ازاين مصاحبه (تنظيم پرسش و پاسخ ها) چنين برمي آمد كه درباره وضع جنگ ويتنام به مردم آمريكا گزارش نادرست داده شده بود و اين استنباط وستمورلند و انتقادهاي مربوط را خشمگين ساخته بود.


يك كار ژورناليستي اينوستيگيتيو ديگر مايك والاس سفر به فدراسيون نيجيريه ـ كشور نفتدار و پر جمعيت آفريقا ـ و انجام يك رشته تحقيقات بود و گزارش كرد كه اين فدراسيون گرفتار مسئله فساد اداري و اقتصادي است و در آنجا هركس مي خواهد از درآمد نفت جيب خودرا پُر كند و ....


مايك والاس [كه اينك پسرش ـ كريس ـ پيشه اورا دنبال مي كند] از 17 سالگي (نيمه وقت) و از 21 سالگي (پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه ميشيگان) به صورت تمام وقت وارد دنياي ژورناليسم شده بود. وي پس از تاسيس مجله خبري News Magazineسيكستي مينيتز در شبكه سراسري سي. بي . اس. C. B. S كه شاخه اي ديگر از ژورناليسم اينوستيگيتيو است (روزنامه نگار در نقش كارآگاه)، همكار اين مجله هفتگي شد كه اين مجله نخستين برنامه خودرا 24 سپتامبر 1968 پخش كرد و تا به امروز ادامه داده است. مايك كه بمانند همه عاشقان پيشه ژورناليسم دچار دشواري هاي قلب شده بود درچهاردهم مارس 2006 اعلام بازنشستگي كرد ولي گفت تا چهل ساله شدن مجله تلويزيوني سيكستي مينيتز (تا سال 2008) بكار در اين مجله ادامه مي دهد و در آگوست 2006 به تهران آمد و با احمدي نژاد مصاحبه كرد. مايك از آن پس به صورت ژورناليست امريتوس Journalist Emeritus (روزنامه نگار بازنشسته اي كه عنوان ممتاز دارد و به دلخواه خود و بدون چشمداشت مطلب تهيه كند) و برغم سه بار عمل جراحي قلب باز بكار ادامه داد و آخرين برنامه تلويزيوني او در ژانويه 2011 از تلويزيون پخش شد . مورلي سيفر Morley Safer يكي از همكاران مايك كه از آغاز كار مجله تلويزيوني سيكستي مينيتز در كنار او بود هنوز به كار خبر در اين مجله ادامه مي دهد.


سرگذشت مايك والاس يك نمونه كوچك از نيروي عشق و علاقه به روزنامه نگاري است كه نبايد حتي يك اهل اين حرفه از ادامه آن محروم شود. روزنامه نگار واقعي بيماري قلب كه نتيجه نگراني از نرسيدن خبر، ناقص بودن مطلب و ... است به جان مي خرد تا معشوق را درآغوش داشته باشد. برايش حلاوت هاي زندگاني و ثروت و مكنت، بودن در دنياي روزنامه نگاري است. نيكسون و ريگان مي خواستند به مايك والاس مقام وزارت بدهند، سخنگو و مشاور ويژه كنند كه نپذيرفت و ماندن در دنياي ژورناليسم را بر هر مقام دولتي ترجيح داد.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com