شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز روابط عمومي: انتشار فصلنامه هنر هشتم
چهارشنبه، 15 اردیبهشت 1395 - 08:44 کد خبر:22844
اين فصلنامه به صاحب امتيازي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني، توسط دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي شد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  اولين شماره فصلنامه مطالعاتي تحقيقاتي "هنر هشتم" بهار 1371 منتشر شد.


 اين فصلنامه به صاحب امتيازي معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني، توسط دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي شد.

 

" مجله هنر هشتم نيز در آن دوره با يكسري تغييرات علمي و حرفه اي منتشر شد و در كنار آن با باز خواني دوره هاي قبل نشريه مطالب بسيار خوبي منتشر شد. در همين ارتباط يكسري كتاب هايي با عنوان گزيده مقالات از دل اينها بيرون آمد و چاپ شدكه خاطرم است نزديك سي و چند عنوان كتاب از همين مسير منتشر شد كه به نوبه خود يك كار مدون براي مستندي سازي و براي افرادي بود كه به اين مطالب علاقه دارند. "

 

مجتبي آقايي سريرزه
مدير كل اسبق تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي