شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز روابط عمومي: نخستين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
یکشنبه، 12 اردیبهشت 1395 - 10:07 کد خبر:22839
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نخستين جلسه رسمي شوراي سياستگذاري نخستين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، 12 ارديبهشت 1383 برگزار شد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نخستين جلسه رسمي شوراي سياستگذاري نخستين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، 12 ارديبهشت 1383 برگزار شد.

 

نخستين كنفرانس بين المللي روابط عمومي از ششم بهمن ماه سال 1383 به مدت دو روز در مركز همايش هاي بين المللي صدا وسيما برگزار مي شود. در اين كنفرانس كه به منظور ارتقاي دانش علمي، تخصصي و كاربردي كارگزاران روابط عمومي و همگام نمودن آنان با رشد روز افزون روابط عمومي بين المللي و فناوري اطلاعات و ايجاد بستر مناسب براي حضورروابط عمومي هاي كشور در عرصه ها و رقابت هاي بين المللي برگزار مي شود، تعدادي از متخصصان تراز اول روابط عمومي جهان و ايران سخنراني خواهند كرد.
 

جامعه روابط عمومي كشور پس از 55 سال با برگزاري اين كنفرانس ، گام هاي مهم و مملوسي در راستاي آگاهي كارشناسان و دانشجويان از روند جهاني شدن روابط عمومي و موقعيت فعلي آن در كشورهاي پيشرفته ، تحقيقات و آخرين تحولات در اين زمينه ، ايجاد بستري مناسب براي ارايه توانمدي هاي روابط عمومي كشور و تجلي استعدادها و ايجاد تعامل و برقراري ارتباطي دو سويه و پويا ميان متخصصان داخلي و متخصصان تراز اول روابط عمومي در جهان برداشته است. كنفرانس بين المللي روابط عمومي از اين پس هر ساله و به طور منظم در ايران برگزار خواهد شد. موسسه كارگزار روابط عمومي بسيار خرسند است كه ميزباني اين رويداد تاريخي را به عهده دارد و در ارتقاء و اعتلاي حرفه روابط عمومي سهيم است.

 

ادامه گزارش