شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راهنماي "شارا" براي فعالان روابط عمومي- دانلود رايگان
سه شنبه، 24 فروردین 1395 - 08:24 کد خبر:22474
"راهنماي فعالان روابط عمومي" يك راهنما با محتواي كاربردي بروز براي فعالان روابط عمومي است كه توسط "شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)" منتشر مي‌شود، بنابر اين هر كسي امكان استفاده از مطالب آن را بدون نياز به پرداخت هزينه دارد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199
 

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- "راهنماي فعالان روابط عمومي" يك راهنما با محتواي كاربردي بروز براي فعالان روابط عمومي است كه توسط "شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)" منتشر مي‌شود، بنابر اين هر كسي امكان استفاده از مطالب آن را بدون نياز به پرداخت هزينه دارد.

 

مقدمه

يكي از نكاتي كه در روابط عمومي بر آن تأكيد مي‌شود، وظيفه‌اي است كه به روابط عمومي واگذار شده و آن يك وظيفه مديريتي است. اگر مديريت يك سازمان نسبت به وظيفه مديريتي روابط عمومي بي‌تفاوت باشد و مدير روابط عمومي در گروه مديران ارشد سازمان حضور نداشته باشد، روابط عمومي نمي‌تواند در قبال سازمان و در قبال وظيفه‌اي كه به آن محول شده است از حداكثر توان بالقوه‌ي خود استفاده كند كه در اين شكل در حقيقت تنها نام روابط عمومي را يدك مي‌كشد و فاقد كارايي و تأثيرگذاري لازم است.


هنگامي كه به آن نه به عنوان روابط عمومي بلكه چيز ديگري نگريسته شود در بهترين شكل به بخشي كه مسئوليت ارتباطات با كاركنان را بر عهده دارد، محدود مي‌شود و در بدترين حالت به شكل ناپخته و سازمان نيافته‌اي از «مديريت بحران»- كه فاقد هر گوه زمينه علمي و فني است- تبديل مي‌شود. در هر يك از اشكال ياد شده، سازمان از ارزش استراتژيك يك روابط عمومي سود نبرده است.


از سوي ديگر، هنگامي كه از روابط به شكل مؤثرتري استفاده مي‌شود، با دستيابي به قابليت‌هاي اصلي خود فراتر از يك وظيفه ساده ارتباطي نمود مي‌يابد و در حقيقت به چشم و گوش سازمان مبدل مي‌شود. روابط عمومي تنها در چهارچوب وظيفه مديريتي خود قادر است كه موازنه‌ي ضروري بين نيازها و انتظارات مديريت سازمان و نيازها و انتظارات آن دسته از گروه‌هاي اجتماعي را كه براي سازمان بسيار مهم هستند، ايجاد كند. بدون موازنه مذكور، سازمان اغلب به شكل جدي در رسيدن به اهداف مشترك خود ناتوان مي‌نمايد.


روابط عمومي با توجه به نقش مديريتي خود در پس وظايف تاكتيكي و تكنيكي براي افزايش ديد و راهبرد مشاركتي حركت مي‌كند. روابط عمومي هنگامي كه يك بخش فعال مديريت است، در بيرون از سازمان، براي ايجاد ارتباط با گروه‌هاي اجتماعي مؤثر عمل مي‌كند و مديران جزء را قادر مي‌سازد تا عكس‌العمل‌هاي احتمالي گروه‌هايي كه در نتيجه منافع مشترك، با هم هماهنگ شده و متحد مي‌شوند. پيش‌بيني عكس‌العمل‌هاي گروه‌هاي مذكور اين امكان را به سازمان مي‌دهد تا از محاسبات نادرست پرهزينه اجتناب كند و در فرآيند مذكور در استفاده از منابع ارزشمند سازمان صرفه‌جويي به عمل آيد.


روابط عمومي اين امكان را براي سازمان فراهم مي‌آورد تا ضمن برنامه‌ريزي درست و دقيق، از عكس‌العمل‌هاي منفي گروه‌هاي سياسي مصون ماند كه البته براي اين كار سازمان بايد قبل از اجراي برنامه‌هاي خود با گروه‌هاي اجتماعي مهم ارتباط برقرار كند. بدينسان روابط عمومي از بروز تحريم فعاليت گروه‌هاي فشار، فعاليت‌هاي منفي رسانه‌هاي گروهي، اقامه دعوي و عكس‌العمل‌هاي حقوقي و ساير مشكلات مسئله‌ساز، جلوگيري به عمل مي‌آورد.

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

دانلود رايگان و كامل راهنما