شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتشار كتاب خلاصه مقالات دومين كنگره كارگزاران مسلمان روابط عمومي
پنجشنبه، 30 آذر 1391 - 21:44 کد خبر:2157
كتاب خلاصه مقالات دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر شد.  

شارا- كتاب مجموعه مقالات دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي منتشر شد. 

به گزارش شارا، كتاب خلاصه مقالات دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي كه روزهاي 18 و 19 آذرماه در تالار وحدت برگزار شد، به دو زبان فارسي و انگليسي منتشر شد.  

اين كتاب شامل چكيده مقالاتي است كه به دبيرخانه علمي كنگره ارسال شده و در داوري مورد پذيرش واقع شده است .

 

پيش گفتار

تدبر و انديشيدن در آيات الهي و جستار در باب آفريده هاي پروردگار به منظور حصول رهيافت هايي كه بشر را به سعادت و نيك بختي در هر دو جهان خاكي و باقي رهنمون سازد، از توصيه هاي موكد دين مبين اسلام است. غور در ژرفاي بي نهايت گسترده آموزه هاي انسان ساز كامل ترين دين الهي بگونه اي است كه در هر زماني براي هر گروه و حرفه اي از مردمان جوامع كه همت و نيت متعالي شان بر مدار آيين ناب محمد (ص) است و قرابت و اكتساب از مفاهيم آسماني اسلام را مورد نظر قرار داده اند، اقيانوسي از مولفه هاي كاربردي را پيش روي جويندگان حق و حقيقت قرار مي دهد.

پس بي دليل نيست كه با اتكاي به عمق دستورات و فرامين اسلام و پس از انتشار اعلام فراخوان مقاله براي دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي، دريافت بيش از 150 عنوان مقاله از سراسر جهان را به دبيرخانه كنگره شاهد بوديم. آن چه كه پيش روي شماست چكيده بيش از 40 عنوان مقاله اي است كه مورد تاييد كميته علمي كنگره واقع شده و عطش و شوق اطلاع رساني درباره آن ها به پديدار شدن مجموعه حاضر منجر شد.

مقالاتي كه الگوي تعالي جوي روابط عمومي در اسلام، مديريت روابط عمومي بر اساس هنجارهاي ديني، مباني روان شناختي رابطه ها در بستر فرهنگ و ارزش هاي ديني، اخلاق حرفه اي اسلامي و روابط عمومي، روابط عمومي اسلامي و ارتباطات در جهان متغير رسانه ها، روابط عمومي اسلامي و جهاني سازي، ارتباطات الكترونيك، وظايف روابط عمومي اسلامي در روش و سيره ائمه اطهار و ارزش هاي بنيادي روابط عمومي در كلام بزرگان دين اسلام و محورهاي مورد نظر، به شيوايي و در قالب معرفي الگوهاي كاربردي تبيين و تشريح شده است.

از الطاف الهي است كه در دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي، تراوشات فكري انديشمنداني ارايه و ثبت شده است كه از سراسر كشورهاي اسلامي براي نخستين بار به توليد محتواي مورد نياز روابط عمومي اسلامي پرداخته اند و چكيده آراي آن در اين كتاب در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

در ديگر بخش هاي اين كتاب، مخاطب ضمن آشنايي با اهداف، تاريخچه و وقايع نگاري كنگره، با روند شكل گيري انجمن جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي نيز آشنا مي شود.

معرفي جايزه جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي و ويژگي هاي معيارهاي چگونگي اعطاي آن و نگاهي گذرا به برگزاري نخستين كنگره در كشور مالزي از ديگر بخش هاي مجموعه حاضر به شمار مي رود.

ضمن تقدير از تمامي كارگزاران مسلمان روابط عمومي داخل و خارج از كشور كه با تشريك مساعي و همدلي و حضور مجدانه خود در شكل گيري دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي به ايفاي نقش ارزنده خود پرداخته اند، اميد آن داريم تا آثار و بركات اين كنگره و از جمله كتاب حاضر در رشد و تعالي نهاد روابط عمومي ايران اسلامي و پيوند و تعامل عميق تر با ساير كشورهاي مسلمان نمود و كاركرد عملي و عيني يابد.

تهران-آذرماه1391

مهدي باقريان

دبيركل كنگره