شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : از اين تريبون با دنيا صحبت كنيد!
پنجشنبه، 23 آذر 1391 - 22:54 کد خبر:2091
فرصت هايي كه كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي فراهم كرده است!

شارا- دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي در روزهاي 18 و 19 آذرماه در تهران برگزار شد. حضور بيش از 100 نفر از ميهمانان خارجي اين كنفرانس از حدود سي كشور از ميان كشورهاي مسلمان، همسايه ، منطقه اي و ديگر كشورها، و حضور صميمانه بيش از 1000 نفر از كارگزاران تلاشگر روابط عمومي كشور، نشانگر بعد بين المللي و اهميت جنبه ملي اين كنگره است. *
عليرغم كم توجهي به نقش و جايگاه تاثير گذار حوزه روابط عمومي و ارتباطات از سوي سازمانه، نهادها و تشكيلات دولتي و خصوصي، اين اتفاق جهاني نقطه اتصال و وحدتي را براي تاكيد بر اين تاثيرگذاري و اهميت نقش ارتباطات در دنياي كنوني و بخصوص بين كارگزاران مسلمان روابط عمومي در جهان اسلام پديد آورد. ارسال پيام از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي دكتر احمدي نژاد به اين كنگره و همچنين حضور مشاور عالي امور بين الملل مقام معظم رهبري،جناب آقاي دكتر علي اكبر ولايتي و تاكيد بر اثرگذاري و اهميت شايان توجه چنين كنگره هايي از يك سو نشان از نياز به توسعه اين اقدامات وحدت آفرين دارد و از سويي ديگر نشانگر ارزش و جايگاه كارگزاران حوزه روابط عمومي و ارتباطات در صحنه تحولات جهاني و توسعه و گسترش نقش كشور جمهوري اسلامي ايران در ايفاي نقش در تحولات جهاني و بخصوص كشورهاي اسلامي است.
بر اهل نظر و كساني كه در اين زمينه تلاش مي كنند و نسبنتبه مشكلات آن آگاهي دارند، پوشيده نيست كه برگزاري كنگره اي دراين سطح و با رعايت تمام استانداردهاي مورد انتظار از سوي سركت كننندگان و حاميان چه كار سخت و طاقت فرسايي است. اما در عين حال در هميشه تاريخ كارهاي بزرگ و تاثير گذار نيازمند همت عالي و تحمل سختي ها و مشقت ها بوده است.
حضور صميمانه و پر شور انديشمندان، اساتيد حوزه و دانشگاه و صاحب نظران ارتباطات و روابط عمومي در اين كنگره نشان از اميد واري اين بزرگان و اعتماد آنان به شاگردان ديروز و امروز خود دارد تا علم و هنر روابط عمومي بتواند آينده اي بهتر و موثر تر را فراروي فعاليت هاي اثر بخش خود ببيند.
اشارات مشاور عالي امور بين‌الملل مقام معظم رهبري در دومين كنگره جهاني كارگزاران مسلمان روابط عمومي، آنجا كه گفتند: "رسالت اصلي روابط عمومي‏‌هاي جهان اسلام مقابله با هجمه‏‌هاي فرهنگي غرب با تبليغ اسلام است و در اين راه نبايد هراسي داشته باشند"، نشان از اهميت و جايگاه روابط عمومي ها و ضرورت برگزاري چنين هم نشيني هايي بين كارگزاران مسلمان روابط عمومي در جهان اسلام دارد.
اما موضوع مهم اين است كه فراهم آوردن چنين تريبوني و گرد هم آوردن صاحب نظران و علاقه مندان و كارگزاران اين حوزه از سر تاسر دنيا و يا حتي كشورهاي اسلامي و همسايه، هزينه هايي دارد كه يك موسسه غير دولتي مانند موسسه كارگزار روابط عمومي با پيشينه فعاليتهاي علمي، پژوهشي و حرفه اي در زمينه روابط عمومي و ارتباطات،‌ به تنهايي توان و امكان پرداخت آنها را ندارد.
اين نوشته در واقع پيامي براي وجدان هاي بيدار، گوشهاي شنوا و چشم هاي بينايي است كه الحمدالله در برگزاري اين كنگره، حمايت هاي نسبتا خوبي از اين حركت كرده اند، اما انتظار خدمتگذاران دست اندركار در اين موسسه و در دبيرخانه دائمي اين كنگره اين است كه براي تحقق اهداف بلند و والايي كه در پيام رياست محترم جمهوري، بيانات مشاور عالي امور بين‌الملل مقام معظم رهبري، سخنان انديشمندان عالي مقام حاضر در كنگره ونظرات شركت كنندگان در كنگره بدان اشاره شده است،‌دست به دست هم بدهيم و با پشتيباني عملي و علمي از اين كنگره كه انشالله در سالهاي آينده هم به لطف خداوند متعال در ديگر كشورهاي اسلامي ادامه خواهديافت، اين سخنان هدايتگر را در دستور كار خودمان قرار دهيم. در مدت دو دوره اي كه اين كنگره در مالزي و ايران برگزار شده است، كشور جمهوري اسلامي ايران ميداندار شكل گيري و تداوم فعاليت هاي موثر اين كنگره بوده است و با ارزيابي هيات موسسات كنگره از اين دو دوره ، بخصوص دوره دوم، مقردائمي استقرار دبيرخانه كنگره در ايران تعيين و به تصويب اعضا رسيده است.
لذا دبيرخانه كنگره ضمن تشكر از همراهي، همدلي و همكاري همه مسئولان، مديران، كارشناسان و عزيزاني كه يا كمك هاي مادي و معنوي خود باعث روشني چراغ آگاهي بخشي و ايجاد ارتباط بيشتر بين كارگزاران مسلمان روابط عمومي شده اند، براي همراهي و همكاري در كنگره هاي بعدي صميمانه دعوت كرده و از ارائه ايده ها،‌راهنمائيها و نظرات ارزشمندشان استقبال مي كند.

· لازم به توضيح است كه به علت محدود يت فضاي برگزاري كنگره و تاكيد بر ارائه سرويس هاي مورد نياز در مدت برگزاري اين رويداد حرفه اي ، متاسفانه از امكان ثبت نام و پذيرش حدود 300 نفر از دواطلبان محترم شركت در كنگره محروم شديم كه مجدا از محضر اين عزيزان براي عدم امكان رفع اين مشكل و پذيرش آن دوستان عذرخواهي مي كنيم.