شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: دكتر جان وايت
دوشنبه، 18 آبان 1394 - 15:12 کد خبر:19461
دكتر «جان وايت» مشاور مديريت رشد و توسعه‌ي سازماني و امومي عمومي است. پيشتر او در دانشگاه «كرن فيلد» و در دانشكده مديريت به فعاليت اشتغال داشته و در دانشگاه مذكور مسئوليت فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده مديريت را در زمينه روابط عمومي، امور عمومي و ارتباطات مشترك بر عهده داشت. «جان وايت» مطالب زيادي را در مورد امور عمومي، روابط عمومي و ارتباطات مشترك نگاشت.

انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: دكتر جان وايت

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر «جان وايت» مشاور مديريت رشد و توسعه‌ي سازماني و امومي عمومي است. پيشتر او در دانشگاه «كرن فيلد» و در دانشكده مديريت به فعاليت اشتغال داشته و در دانشگاه مذكور مسئوليت فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده مديريت را در زمينه روابط عمومي، امور عمومي و ارتباطات مشترك بر عهده داشت. «جان وايت» مطالب زيادي را در مورد امور عمومي، روابط عمومي و ارتباطات مشترك نگاشت.


كتاب «چگونه روابط عمومي را بشناسيم و آن را هدايت كنيم» (كتب تجاري 1991) و «مزيت در روابط عمومي و مديريت ارتباطات» (لاورنس ارلبوم و شركا Lawrence Erlbaum 1992) را به همراه جيمز گرونيك و سايرين و به تازگي كتاب‌هاي «مديريت ارتباطات استراتژيك»، «روابط عمومي را به كار واداريم» به همراه «لورا مازور» Laura Mazur (آديسون- وسلي Addison-Wesley 1995) منتشر كرده است.


او همچنين چند موضوع مطالعاتي در زمينه روابط عمومي نوشته است. داراي مدرك دكترا از دانشكده اقتصاد و علوم سياسي لندن است و در آنجا به تدريس رشته ارتباطات مشترك اشتغال دارد. او علاوه بر ارتباط با دانشگاه «سيتي» يكي از اعضاي واحد ارتباطات مشترك در دانشگاه «سالفورد» و استاد ديداري مؤسسه حقوقي و مطالعات مديريت در دانشگاه «كمبريج» است. او با دانشگاه‌هاي مري‌لند، سان‌دياگو و سيراكس در ايالات متحده، ارتباطات پژوهشي دارد.