شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چه كسي بايد مسئول مديريت اعتبار شركت باشد؟
چهارشنبه، 6 آبان 1394 - 13:09 کد خبر:19270
فردي كه مسئول مديريت اعتبار شركت است بايد از اين اختيار برخوردار باشد تا واقعيت را در برابر اكاذيب منتشر شده بيان نمايد و براي ايجاد تمهيدات و اقدامات لازم نيز از اختيار لازمه برخوردار باشد. اما متاسفانه تمامي سران روابط عمومي شركت‌ها از اين سطح از دسترسي، اعتماد، مسئوليت يا اختيار برخوردار نيستند.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مشكل بزرگي پيرامون مديريت اعتبار در شركت‌هاي آمريكا وجود دارد. اين مشكل كه در اكثر شركت هاي اصلي و بزرگ وجود دارد، بدين معنا نيست كه كسي مسئول مديريت ريسك‌هاي موجود در زمينه اعتبار شركت نمي‌باشد. بسياري از بخش‌هاي شركت شامل روابط عمومي، بازاريابي، مديريت برند و مديريت ريسك از سطوحي از مسئوليت مذكور برخوردار مي‌باشند، اما در صورتي كه مسئوليتي براي مديريت اعتبار وجود داشته باشد.

اما مسئوليت اصلي بر عهده روابط عمومي مي‌باشد. ولي يك مشكل ديگر وجود دارد. اغلب هيچكس در چارچوب روابط عمومي مسئوليت كامل مديريت اعتبار شركت را بر عهده ندارد. مسئوليت (و اختيار) به چندين نفر در چارچوب روابط عمومي اطلاق مي‌يابد.

مشكل موجود در زمينه مسئوليت مشترك
اين نظر كه تمامي افراد، مسئول كار مهم مديريت اعتبار شركت هستند، ممكن است در واقع بدين معنا باشد كه هيچ كس مسئول اين كار نيست. هيچ كس مسئول نيست، هيچ كس از اين اختيار برخوردار نيست تا به تعيين ريسك‌هاي اعتباري پرداخته و بنابراين تغيير كليد زده نخواهد شد.

با در نظر گرفتن اهميت و شكنندگي شركت و اعتبار برند، ممكن است كه اين رويكرد، موقعيت خطرناكي را ايجاد نمايد. اعتباري كه به دقت و در طي چندين سال ايجاد شده است ممكن است كه يك شبه و با يورش حملات رسانه‌اي نابود شود. انتقاد آنلاين مي‌تواند حتي اعتبار بزرگترين شركت‌ها را از زير سوال ببرد.

بدين دليل است كه اغلب شركت‌هاي بزرگ و موسسات خيريه از طريق تعيين مسئول ارشد اعتبار به نظارت و پيگيري ريسك‌هاي اعتباري در چارچوب سازمان، آفلاين و آنلاين مي‌پردازند.

متفاوت از مديريت بحران
مديريت اعتبار متفاوت از مديريت بحران مي‌باشد. مديريت اعتبار يك استراتژي بسيار پويا و واكنشي است. اين استراتژي شامل پاسخ به ريسك‌هاي اعتباري مي‌باشد كه پيش از اين بروز نموده‌اند.

مديريت اعتبار متفاوت از بازاريابي و روابط عمومي سنتي مي‌باشد. جنفير جانسون، مديرعامل شركت سيكس ديگريز (Six Degrees)، در مصاحبه با گلوب و ميل گفته است: «اين استراتژي يك رويكرد كلي و يكپارچه براي مديريت اعتبار است- اين استراتژي شامل موارد زير مي‌شود: نحوه پاسخگويي افراد به تماس‌هاي تلفني در مركز تماس، نحوه پذيرايي از افراد توسط متصديان پذيرش، آنچه كه مردم در پست‌هاي توئيتري و فيسبوك مي‌گويند، و آنچه در سطح رسانه‌هاي مختلف درباره شما گفته مي‌شود». همچنين استراتژي مذكور نحوه برخورد شركت با پرسنل، بازاريابي محصولات و خدماتش، تعامل با مشتريان و جامعه، اجراي مسئوليت اجتماعي شركت و بسياري از عوامل را در بر مي‌گيرد.

شركت‌ها مي‌توانند به جاي تعيين يك پست جديد، اين مسئوليت را به مسئول ارشد مديريت ريسك‌هاي اعتباري و كارشناس ارشد ارتباطات واگذار كنند. جانسون هشدار مي‌دهد: به هر ترتيب، اين سمت بايد از اختيارات گسترده‌اي برخوردار باشد، امري كه پرسنل ارتباطي و مسئول ريسك‌هاي اعتباري از آن برخوردار نيستند. مسئوليت ارشد ريسك‌هاي اعتباري اغلب پستي است كه افراد به دشواري متقبل آن مي‌شوند. در عوض، او تعيين پست مسئول ارشد اعتبارت را پيشنهاد مي‌نمايد كه مي‌تواند در كنار مسئول ارشد خطرات به عنوان يك «هماورد و همكار» عمل نمايد.

سرپرست روابط عمومي شركت مطمئناً مي‌تواند به عنوان مديريت اعتبار شركت ايفاي نقش نمايد. جهت انجام موثر اين امر، اين فرد بايد مورد توجه و احترام مديرعامل باشد و از اختيار لازم براي تعيين ريسك‌هاي اعتباري و القاي اقدامات اصلاحي براي فرآيندهايي برخوردار باشد كه بر اعتبار شركت تاثير منفي مي‌گذارند. فردي كه مسئول مديريت اعتبار شركت است بايد از اين اختيار برخوردار باشد تا واقعيت را در برابر اكاذيب منتشر شده بيان نمايد و براي ايجاد تمهيدات و اقدامات لازم نيز از اختيار لازمه برخوردار باشد. اما متاسفانه تمامي سران روابط عمومي شركت‌ها از اين سطح از دسترسي، اعتماد، مسئوليت يا اختيار برخوردار نيستند.

برخي ممكن است كه بگويند مدير عامل يا هيئت مديره از مسئوليت پاياني براي مديريت اعتبار برخوردار مي‌باشند. آنچه گفته شد واقعاً درست است، اما هيچ مديرعاملي از زمان كافي براي اين كار برخوردار نيست، بعلاوه تعداد كمي از مديران تمايل دارند تا مسئوليت‌هاي عملياتي روزانه مديريت اعتبار شركت را متقبل شوند. اين مسئله براي اعضاي شورا يا كميته ها چندين برابر صادق است.

منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)