شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نخستين گزارش خبري روبات خبرنگار منتشر شد
چهارشنبه، 25 شهریور 1394 - 09:50 کد خبر:18667
يك شركت اينترنتي چيني، روبات خبرنگاري را طراحي كرده كه اكنون نخستين گزارش خبري خود را ارائه كرده است. شركت Tencent مدعي است كه اين روبات، موسوم به «رويانويس» (Dreamwriter) مي ‏تواند يك گزارش خبري هزار واژه ‏اي را در يك دقيقه بنويسد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، يك شركت اينترنتي چيني، روبات خبرنگاري را طراحي كرده كه اكنون نخستين گزارش خبري خود را ارائه كرده است. شركت Tencent مدعي است كه اين روبات، موسوم به «رويانويس» (Dreamwriter) مي‏ تواند يك گزارش خبري هزار واژه ‏اي را در يك دقيقه بنويسد.

اين توسعه پس از معرفي يك روبات پيش‏خدمت در رستوراني در استان جنوبي هاينان چين در ماه گذشته انجام شده است. يك شركت چيني ديگر نيز روبات بانكداري را معرفي كرده كه مي ‏تواند برخي كارهاي معمولي را انجام دهد، اطلاعات بانكي را فراهم و مشتريان را هدايت كند. نخستين گزارش خبري روبات روزنامه‏ نگار از داده‏ هاي دفتر آمار ملي و گفته‏ هاي مقامات اين دفتر استفاده كرده است. روزنامه محلي Beijing Times اعلام كرد كه اين گزارش با عنوان «اوج جديد شاخص قيمت مصرف‏ كننده در ماه اوت نسبت به 12 ماه گذشته»، هيچ تفاوتي از نظر كيفيت با گزارش‏هاي روزنامه ‏نگاران واقعي نداشته است.

اين دستگاه از محاسبات و قابليت‏ هاي جست‏وجوي اطلاعات بسيار سريع براي توليد يك خبر هزار واژه ‏اي طي يك دقيقه استفاده مي‏ كند. اما نقطه ضعف اين روبات، نوشتن اخبار جدي است. رويانويس نمي‏تواند گزارش‏ هاي عمقي و تحليلي را انجام دهد. براي مثال يك روزنامه‏ نگار مي‏تواند مسائل پيچيده‏ مانند تاثير افزايش تورم بر زندگي مردم را توضيح دهد كه يك روبات از انجام اين كار عاجز است. شركت Tencent اعلام كرد كه اين روبات جاي روزنامه‏ نگاران انسان را نخواهد گرفت. سازندگان اظهار اميدواري كرده‏ اند كه اين روبات بتواند انسان‏ ها را از انجام برخي كارهاي معمولي رها كرده و آنها را براي انجام كارهاي چالش‏ برانگيز و هوشمندانه ‏تر آزاد بگذارد. اگرچه ناظران اظهار كرده ‏اند كه خود اين عمل مي‏ تواند به كارگزاران در كاهش تعداد روزنامه ‏نگاران استخدامي كمك كند.

 

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 3581