شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پليسي براي حل بحران آب؟
شنبه، 10 مرداد 1394 - 00:55 کد خبر:18020
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در حالي كه هر روز هشدارهاي تازه‌تري در خصوص بحران آب مطرح مي‌شود، گشت آب رسما آغاز به كار كرده است. اين شبيه همان چيزي است كه به تازگي و در كشورهاي ديگر تحت عنوان پليس آب آغاز شده است.

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- در حالي كه هر روز هشدارهاي تازه‌تري در خصوص بحران آب مطرح مي‌شود، گشت آب رسما آغاز به كار كرده است. اين شبيه همان چيزي است كه به تازگي و در كشورهاي ديگر تحت عنوان پليس آب آغاز شده است.

 

بحران آب به حدي جدي شده است كه حالا وزارت نيرو دست به برنامه‌هاي زمان بحران خود زده است. تا يك‌سال قبل اگر كسي صحبت از گشت آب يا پليس آب مي‌كرد، به نظر دور از ذهن مي‌آمد چرا كه شايد همگي اميد به بهبود وضعيت آب داشتند.

به گزارش اقتصادنيوز، در اين ميان اما، يك مقام مسئول در وزارت نيرو اخيرا صحبت از آغاز به كار گشت آب كرده است. مسئله‌اي كه به نظر مي‌رسد همزمان با برخي كشورها،‌ زنگ هشدار آن در داخل كشور هم نواخته شده است.

آن‌طور كه آرش آريانژاد عنوان كرده، شش اكيپ جديد در محدوده شهرستان‌هاي سنندج، سروآباد، كامياران و مريوان تحت عنوان گروه‌هاي گشت و بازرسي جهت حفاظت و صيانت از منابع آب زيرزميني آغاز به كار كرده‌اند. اين گروه‌ها مطابق قرارداد طي مدت يكسال كار نظارت و بازرسي صحرايي بر منابع آبي را انجام داده و با متخلفين از طريق مراجع قضايي برخورد خواهند كرد.

خبرگزاري مهر در اين رابطه عنوان كرده است كه اين گروه‌ها وظايف مختلفي از جمله جلوگيري از تخلفات منابع آبي اعم از اضافه برداشت و افزايش سطح زير كشت مطابق با ميزان مندرج در پروانه مصرف بهينه، شناسايي چاه‌هاي غيرمجاز، انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، كنترل كف‌شكني‌هاي غيرمجاز و پيگيري تخلفات بهره‌برداران در مراجع قضايي را بر عهده دارند.

اين فعاليت‌ها در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين برخي مقامات استان‌هاي خشك، درخواست آن را در قالب پليس آب ارائه كرده بودند. اين مسئله در تيرماه سال گذشته از سوي يكي از مقامات استان كرمان بيان شده بود. بر اساس درخواست‌هاي قبلي، لزوم ناظر آب در بخش كشاورزي و آب‌هاي زيرزميني به شدت احساس مي‌شد.

آنطور كه برخي كارشناسان مي‌گويند، كاليفرنيا از جمله ايالت‌هايي است كه وضعيت كم‌آبي مشابه به ايران دارد. در اين ايالت هم اخيرا مسئله پليس آب مطرح شده است. برهمين اساس، اجراي برخي اقدامات در ايالت كاليفرنيا مانند تشكيل پليس آب و افزايش جريمه روزانه و همچنين افزايش تعرفه مشتركين پرمصرف، موجب كاهش 13.5 درصدي مصرف آب اين ايالت در ماه آوريل امسال نسبت به آوريل سال 2013 شده است. 

با اين حال به نظر مي‌رسد كه آغاز به كار فعاليت‌هاي اين چنيني هرچند ديرهنگام باشد اما بتواند بخشي از بحران آب را كه از مهم‌ترين آن، برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني است، مرتفع كند.