شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : جايگاه آينده‏ پژوهي روابط عمومي و مسئوليت اجتماعي در فضاي مجازي
شنبه، 6 تیر 1394 - 15:58 کد خبر:17467
سئوال اساسي امروز و فردا اين است كه جايگاه روابط عمومي از بعد آينده پژوهي و مسئوليت اجتماعي در فضايي مجازي چگونه خواهد بود، چگونه مي ‏توان به عنوان مثال، براي حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا مخاطبين روابط عمومي راهكارهاي مناسبي را يافت تا ضمن ارتباط مناسب به حريم خصوصي مخاطب تعرض نشود. مسئوليت اجتماعي، از ديدگاه حاكميت در فضاي مجازي چگونه تعبير مي‏ شود؟

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن تغيير اساسي در جنبه‏ هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي امور زندگي بشر و به تبع آن در سازمان‏ ها و نهادهايي مانند روابط عمومي ‏ها داشته و پيش بيني مي‏ شود تا سال 2030 ميلادي بيش از 80 درصد فعاليت‏ هاي بشر در فضاي مجازي انجام شود. كشورهايي كه جهاني شدن را پذيرفته ‏اند و اينترنت را يك قاره جديد تحت قاره ششم، با همه واقعيت‏ هاي مثبت و منفي آن، مي ‏دانند تاثير پذيري بيشتري از اين پديده داشته اند.


كشورهايي كه فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن را محور توسعه خود قرار نداده ‏اند در آينده دچار خساراتي سنگين خواهند شد كه قابل پيش بيني نيز مي ‏باشد. لذا پرداختن به ابعاد غير فني تاثير فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن مانند آينده پژوهي و مسئوليت اجتماعي روابط عمومي ‏ها بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه سئوالات بسياري مانند حريم خصوصي شهروندان، مسئوليت اجتماعي كاربران و نقش حاكميت وجود دارد كه هنوز جواب روشني براي آنها وجود ندارد.


يكي از واقعيت ‏هاي مطرح در اين زمينه آن است كه فناوري، بيشترين تغيير را در مسير تحول زندگي مردم در عصر حاضر داشته و در آينده نيز عامل اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.


روابط عمومي‏ هاي فراموشكار كه موج تغييرات تاريخي از عصر كشاورزي به صنعت و از عصر صنعت به عصر اطلاعات را تجربه كرده‏اند هنوز ياور ندارند كه بعد از عصر اطلاعات نوبت عصر مجازي به عنوان موج چهارم از تغييرات زندگي بشر در آينده نزديك خواهد بود.


در عصر مجازي حضور فيزيكي كارگزار روابط عمومي براي انجام وظايف قانوني لازم نيست، بلكه تصوير سه بعدي او مي‏تواند در هر جاي ممكن نيز وجود داشته باشد و امور روزمره خود را انجام دهد، در حالي كه از نظر فيزيكي اين كارگزار مي‏ تواند در منزل خود ‏باشد. شايد پذيرش و باور به رسيدن به عصر مجازي، مانند پذيرش و باور به عصر اطلاعات و اينترنت امروز براي روابط عمومي ‏هاي سنتي سخت باشد، اما شواهد نشان مي‏ دهد كه بسترهاي توسعه فضاي مجازي در حال شكل گيري است و رسيدن به آن كم‏ كم در حال پذيرفته شدن است.


اين مثال، ضرورت پرداختن به بحث مهم آينده پژوهي روابط عمومي و مسئوليت اجتماعي او را مشخص مي ‏كند. آيا اگر روابط عمومي آينده پژوهي نكند مي ‏توانند چنين فضايي را بشناسد و قبل رسيدن به آن زمان برايش برنامه داشته باشد.


سئوال اساسي امروز و فردا اين است كه جايگاه روابط عمومي از بعد آينده پژوهي و مسئوليت اجتماعي در فضايي مجازي چگونه خواهد بود، چگونه مي ‏توان به عنوان مثال، براي حفظ حريم خصوصي شهروندان و يا مخاطبين روابط عمومي راهكارهاي مناسبي را يافت تا ضمن ارتباط مناسب به حريم خصوصي مخاطب تعرض نشود. مسئوليت اجتماعي، از ديدگاه حاكميت در فضاي مجازي چگونه تعبير مي‏ شود؟


به عنوان مثالي از يك موضوع مرتبط با مسئوليت اجتماعي، آيا فقط كاربران عادي فضاي مجازي هستند كه حريم خصوصي يكديگر را نقض مي‏ كنند و يا دولت‏ ها نيز براي حفظ حاكميت كشور از تمامي ابزارهاي معقول و متعارف بهره مي‏ گيرند تا حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي را حفظ كنند و گاهأ حريم خصوصي و حقوق شهروندي را نقض مي ‏كنند؟ كشورهاي نقض كننده حقوق شهروندي فضاي مجازي، بنام قانون، نظم عمومي و امنيت ملي حريم خصوصي شهروندان، محدوديت دسترسي بوجود مي ‏آورند و به محتواي اطلاعات شهروندان سر مي ‏زنند. آيا روابط عمومي‏ ها و يا هر نهاد ديگري در چارچوب مسئوليت ‏هاي اجتماعي حق دارند به هر شكل دلخواه عمل كنند؟ آيا جامعه نيازمند قوانين و مقرراتي نيست كه راه درست انجام مسئوليت‏ هاي اجتماعي را هدايت كند و آن قوانين مورد قبول باشد و همگان آن را بپذيرند؟ طرح چنين مسائلي باعث شده تا موضوع مسئوليت اجتماعي در روابط عمومي‏ ها، بويژه در فضاي مجازي، به يك موضوع جاذب و قابل مطالعه مورد توجه محققان قرار گيرد.


در ايران هنوز بصورت جدي كاربردهاي اساسي فناوري اطلاعات محور توسعه كشور قرار نگرفته و شايد بحث مسئوليت‏ هاي اجتماعي مانند حريم خصوصي شهروندان در دستور كار جدي مسئولين نباشد. به همين دليل بايد با برگزاري همايش ‏ها، سمينارها‏ و سخنراني‏ ها از يك سويي و توليد و انتشار كتاب‏ ها و مقالات از سويي ديگر فضاي لازم را براي توجه مسئولين كشوري و روابط عمومي ‏ها به اين موضوع مهم در فضاي مجازي جلب كرد.


روابط عمومي در فضاي مجازي همواره در تلاش است تا رابطه نزديك با اجتماعات برخط برقرار كرده و نسبت به آنچه مخاطبان آنها بصورت برخط ارايه مي ‏كنند و يا سئوالي دارند حساسيت نشان مي‌دهد. روابط عمومي در فضاي مجازي همواره در حال گفتگو و تعامل با مخاطب بوده و خدمات خود را بصورت غير حضوري در 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته ارائه مي ‏نمايد. در چنين فضايي كه در آينده بشدت توسعه خواهد يافت، از مشخصه‌هاي بارز روابط عمومي خوب در فضاي مجازي، توجه به آينده پژوهي و درك مسئوليت اجتماعي خود مي‏ باشد تا بتوان مسئوليت خود را بخوبي انجام دهد.
 

دكتر علي ‏اكبر جلالي استاد دانشگاه علم و صنعت ايران در تاريخ 19 مهرماه سال جاري در داوزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران سخنراني خود را با عنوان آينده پژوهي روابط عمومي در فضاي سايبر به همراه نمونه ‏هايي از مسئوليت‏ اجتماعي روابط عمومي‏ در فضاي مجازي ارائه خواهند داد.
 

پايگاه اينترنتي كنفرانس: WWW.IRANCPR.IR