شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: احمد قاضي
سه شنبه، 19 خرداد 1394 - 10:50 کد خبر:17233
باقه بين، دستو زبان كردي به دو زبان، جمع و اصلاح ديوان سيف القضات، ترجمه ي ديواني سه يرو سه مه ره، ترجمه ي گيل گمش، ترجمه ي دوجلدي دون كيشوت، كتك و مشك، آثار فارسي: نسل اژدها، دوقلوهاي عجيب، كوهسار حقيقت، عصر غول ها، صدام و بحران خليج، ژاني گه ل، كردستان بعد از جنگ خليج فارس، خلاصه ي تاريخ كردستان بخشي از آثار اين شخصيت برجسته ادبي و فرهنگي است.

 انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: احمد قاضي

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- احمد قاضي سال 1315 در مهاباد به دنيا آمد و در دانشگاه تهران موفق به اخذ مدرك ليسانس زبان و ادبيات انگليسي شد و از سال 1365 به مدت 20 سال سردبيري نشريه سروه را برعهده داشت.
 

آثار كردي: باقه بين، دستو زبان كردي به دو زبان، جمع و اصلاح ديوان سيف القضات، ترجمه ي ديواني سه يرو سه مه ره، ترجمه ي گيل گمش، ترجمه ي دوجلدي دون كيشوت، كتك و مشك، آثار فارسي: نسل اژدها، دوقلوهاي عجيب، كوهسار حقيقت، عصر غول ها، صدام و بحران خليج، ژاني گه ل، كردستان بعد از جنگ خليج فارس، خلاصه ي تاريخ كردستان بخشي از آثار اين شخصيت برجسته ادبي و فرهنگي است.


وي در طول حيات ادبي خود شاهكارهاي ادبي جهاني از جمله دن كيشوت و گيل گمش را به زبان كردي ترجمه كرد.


 وي به مدت دو دهه سردبير مجله سروه بود كه به زبان كردي منتشر مي شد.

 زنده ياد قاضي از افراد ادب دوست و شخصي صبور و معتدل بود كه نقش موثري در شكل گيري مطبوعات و رشد مطبوعات منطقه داشت.
 

احمد قاضي روزنامه نگار، مترجم و پژوهشگر اهل مهاباد روز يكشنبه  ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ به دليل بيماري در بيمارستان آزادي تهران دارفاني را وداع گفت.