شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : صداقت، پايه و اساس روابط عمومي 360 درجه است
شنبه، 9 خرداد 1394 - 09:02 کد خبر:17112
رييس اداره كل دفتر مديريت و روابط عمومي بانك ملت گفت: از آنجا كه روابط عمومي 360 درجه انتظارات ذينفعان را به طور كامل پاسخ مي دهد و محور اصلي آن نيز صداقت است در آينده مورد استقبال مردم و سازمان ها قرار خواهد گرفت.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، جواد عطاران با بيان اين نكته كه در روابط عمومي 360 درجه يا روابط عمومي همه جانبه به همه ذينفعان توجه و نيازهاي آنها شناسايي مي شود، افزود: در اين نوع روابط عمومي، با تمامي ذينفعان ارتباط اثربخش برقرار مي شود.

وي با بيان اين نكته كه بزرگ ترين ذينفع سازمان، جامعه يعني مردم است چه آناني كه مشتري سازمان هستند و چه آناني كه مشتري سازمان نيستند، ادامه داد: دولت، سهامداران و كاركنان اعم از مديران به عنوان راهبران استراتژي سازمان و كاركنان، ذينفعان سازمان هستند كه اگر به همه آنها به صورت همزمان توجه شود، توانسته ايم مدل روابط عمومي همه جانبه را با توجه به فرآيندهاي كاري روابط عمومي، پياده سازي كنيم.

مدير روابط عمومي بانك ملت با بيان اين نكته كه در شرايط كنوني، اندك روابط عمومي هايي هستند كه دايره توجه خود را به همه ذينفعان معطوف كنند، اظهار داشت: ما در روابط عمومي 360 درجه در پي جذب تمامي ذينفعان هستيم ضمن اين كه ارتباطي كه برقرار مي شود بايد اثربخش باشد كه هم سازمان درك درستي از نيازهاي ذينفعان پيدا كند و به آنها، پاسخ دهد و هم آنها با درك صحيحي از سازمان و متناسب با ظرفيت هاي آن، انتظارات خود را تنظيم كنند.

وي مهم ترين ابعاد فعاليت هاي  روابط عمومي را آگاه كردن و اطلاع رساني، ايجاد انگيزش، پيش بيني مسائل، شناسايي ظرفيت ها، مديريت مشكلات و بحران ها، غلبه بر مشكل انزواي مديران و كاركنان، ايفاي مسووليت هاي اجتماعي و تاثير گذاري بر سياست هاي عمومي ذكر كرد و گفت:  اگر به هريك از اين وظايف به درستي توجه كنيم و از طرف ديگر به ذينفع مربوطه بپردازيم توانسته ايم در برقراري ارتباط اثربخش با ذينفعان به درك درستي برسيم.

عطاران در توضيح اين موضوع گفت: مثلا اگر مديران از استراتژي سازمان به خوبي مطلع باشند، انتقال استراتژي به درستي صورت گيرد و كاركنان ، تحقق استراتژي را كار روزانه خود بدانند ارتباط اثربخش بين سازمان و يكي از ذينفعان برقرار شده است.

وي با تاكيد بر اين نكته كه در روابط عمومي همه جانبه همه ذينفعان بايد منتفع شوند، يادآور شد: روابط عمومي 360 درجه از مفهوم پايداري شركتي گرفته مي شود كه در پي ايجاد اقتصاد و جامعه پايدار است. به عبارتي اين مفهوم تكميل شده حوزه ايفاي مسووليت هاي اجتماعي است كه سازمان ها در پي انتفاع فعاليت هاي خود  از جامعه به دنبال آن هستند كه مسووليت هاي اجتماعي خود را هم ايفا كنند.

به گفته عطاران، اگر مسوليت هاي اجتماعي در ماموريت هاي ذاتي سازمان گنجانده شود و در تعريف محصول به نيازهاي جامعه توجه لازم صورت گيرد مفهوم پايداري شركتي نيز محقق شده است. به عبارت ديگر اگر در توليد محصول يا تعريف خدمت به اثربخشي آن براي ذينفعان فكر كنيم در ادامه مسير ارائه توليدات و خدمات، سود خود به خود محقق خواهد شد.

مدير  روابط عمومي بانك ملت تاكيد كرد كه براي پياده سازي روابط عمومي 360 درجه  نياز به اين است كه ابتدا جلساتي با خبرگان امر براي شناسايي ذينفعان برگزار و در كارگاه هايي انتظارات آنها شناسايي شود تا متناسب با آنها، محصولات لازم طراحي شود.

وي از ايجاد ميز ارتباط براي رسانه ها در راستاي تحليل شاخص هاي كلان اقتصادي، به عنوان يكي از اقدامات انجام شده براي ايجاد ارتباط اثربخش با رسانه ها خبر داد و گفت: در عين حال در جريان سازي و توليد محتواي مورد نياز رسانه ها با استفاده از كارشناسان نيز مشاركت جدي خواهم داشت.

عطاران، صداقت را پايه و اساس روابط عمومي 360 درجه خواند و گفت: اگر ارتباط با ذينفعان بخواهد اثربخش باشد چاره اي جز صداقت در پاسخگويي و ايفاي منطقي خواسته هاي ذينفعان و اجراي صادقانه استراتژي ها وجود نخواهد داشت.

وي تاكيد كرد: با توجه به اين كه ملت ايران ملتي هوشمند و قابل احترام است كه موضوعات را به خوبي تحليل مي كند و رسانه ها هم قدرت تحليل مسائل را دارند، در آينده روابط عمومي 360 درجه مورد اقبال عمومي قرار خواهد گرفت و در عصري كه به نام عصر ارتباطات نام نهاده شده است، سازمان ها نيز به طرف تحقق اين ايده حركت خواهند كرد.

 

منبع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)