شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معرفي دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
شنبه، 22 فروردین 1394 - 15:16 کد خبر:16308
اين كنفرانس كه با حضور اساتيد و چهره هاي برتر روابط عمومي، علوم ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي شود، به بحث و تبادل نظر و نمايش چالش ها، موفقيت ها و مقابله با برخي از مسائل موجود و در حال ظهور پيش روي صنعت روابط عمومي مي پردازد.

دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
 مهرماه 1394


با موضــوع:

آينــده پژوهـي روابط عمـومي

و مسـئوليت اجتمـاعـي


 

  ICPR1394


اشاره

دوازدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، مهرماه 1394 در مركز همايش هاي بين المللي المپيك برگزار مي شود.

اين كنفرانس كه با حضور اساتيد و چهره هاي برتر روابط عمومي، علوم ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي شود، به بحث و تبادل نظر و نمايش چالش ها، موفقيت ها و مقابله با برخي از مسائل موجود و در حال ظهور پيش روي صنعت روابط عمومي مي پردازد.

در اين كنفــرانس، شــاغلان و مشـــاوران روابط عمـومي گردهم مي آيند تا با يادگيري اسـتراتژي هاي مختلف ارتباطي، راهبردهاي جديـدي را براي پيـشــبرد فعاليــت هـاي حرفه اي و سازماني با رويكرد آينده پژوهي و مسئوليت پذيري اجتماعي كسب نمايند.


كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران(ICPR) چيست؟

اين كنفرانس از سال 1383 توسط موسسه كارگزار روابط عمومي (KPRI) براي شاغلان روابط عمومي ايران طراحي شده است كه به آخرين مباحث حوزه صنعت روابط عمومي مي پردازد. كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران(ICPR) همه ساله با همكاري مستقيم دانشگاه هاي معتبر ارتياطات و روابط عمومي، سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي برگزار مي شود.


چه كساني مخاطبان اين كنفرانس هستند؟

چه كساني در اين كنفرانس شركت مي كنند؟

1. شاغلان روابط عمومي

2. مديران و كارشناسان صنعت تبليغات و بازاريابي

3. ارتباطگران و روزنامه نگاران

4. مديران خدمات مشتريان

5. مديران توسعه كسب و كار

 

برنامه هاي كنفرانس چيست؟

برنامه يكروزه كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران بشرح زير مي باشد:

شركت در اين دوره ها كه با مطالعات موردي و نمونه هايي از ايران و جهان همراه است شاغلان روابط عمومي را قادر مي سازد كه بتوانند:

1. بهترين روش ها را به اشتراك بگذارند.

2. تفكر مديريتي شركت كنندگان را به چالش بكشند.

3. به اهداف و مقاصد سازمان/ شركت دست يابند.


چه موضوعاتي مورد بررسي قرار مي گيرد؟

اين كنفرانس كه با حضور سخنرانان كليدي انجام مي شود، به شركت كنندگان اين فرصت را مي دهد تا از يك رويداد الهام بخش و تعاملي به منظور افزايش مهارت هاي خود استفاده كنند.

دبيرخانه كنفرانس، فراخوان مقاله خود را مبني بر ارائه مقالات تحقيقي و علمي در موضوعات و محورهاي زير اعلام مي نمايد:

 

بخش اول: روابط عمومي و آينده پژوهي

1. آينده پژوهي توسعه مدار و روابط عمومي

2. روابط عمومي و آينده پژوهي نيازهاي عمومي

3. آينده پژوهي، روابط عمومي و شبكه هاي اجتماعي

4. روابط عمومي و آينده پژوهي راهبردي

5. رسانه ها و آينده پژوهي ارتباطي

6 . آينده پژوهي و مديريت روابط عمومي


بخش دوم: آينده پژوهي روابط عمومي و مسئوليت پذيري اجتماعي

1. آينده پژوهي روابط عمومي و مسئوليت پذيري اجتماعي

2. آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و بازنمايي رسانه اي

3. آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و شفاف سازي

4. آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و اعتمادسازي عمومي

5. آينده پژوهي روابط عمومي، مسئوليت پذيري اجتماعي و مديريت بحران

 

كميته علمي اين كنفرانس متشكل از اساتيد دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبائي، آزاد اسلامي، امام صادق(ع)، سوره و صدا و سيما است.
مهلت ارسال مقالات تا 30 مرداد1394 و زمان ارائه در قالب پاورپوينت روز 10مهر 1394 اعلام شده است.

 

هزينه شركت در اين كنفرانس چقدر است؟
هزينه شركت در اين كنفرانس براي شركت كنندگان 400 هزار تومان است. كساني كه مقاله در كنفرانس ارائه كنند، 50 درصد از اين هزينه كاسته مي شود.


13مين جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران
مطابق سنت 11 ساله، موسسه كارگزار روابط عمومي، جوايز ارزشمند خود را به برندگان در سال 1394 اعطا مي كند. در اين جايزه سازمان ها، شركت ها و افراد بايستي براي دريافت جايزه نامزد شده و فعاليت هاي برجسته خودشان را در چارچوب مقررات اعلام شده شامل موارد زير تنظيم كنند:
1. بيان مساله/ فرصت
2. تحقيقات
3. برنامه ريزي
4. اجرا
5. خروجي ها/ نظارت و ارزيابي
جوايز به سازمان ها، شركت ها و افرادي اعطا مي شود كه در هر بخش به طور مشخص توسط هيئت داوري مورد قضاوت قرار گرفته اند. امسال براي نخستين بار، براي هر بخشي براي نفرات اول، هديه جداگانه اي درنظر گرفته مي شود كه به برندگان آن اهدا مي گردد.

شركت در جشنواره داراي مزاياي زير است:
- اهداء لوح وتنديس برترين ها
- معرفي برگزيدگان در كتاب"نام آوران روابط عمومي ايران"
- ثبت مشخصات برگزيدگان در سالنامه تخصصي روابط عمومي ايران
- اهداء تقديرنامه ويژه جشنواره با امضاء مشترك انجمن جهاني كارگزار مسلمان روابط عمومي
- انتشار كتابچه ويژه برگزيدگان جشنواره
- امكان استفاده از 30 درصد تخفيف دوره هاي آموزشي كارگزار روابط عمومي به مدت يكسال براي 3 نفر
- امكان استفاده از 30 درصد تخفيف خريد انتشارات كارگزار روابط عمومي به مدت يكسال
- 20درصد تخفيف شركت در كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در سال 1393
- ارائه مشاوره رايگان به شركت كنندگان قبل از شركت در جشنواره

اين جشنواره داراي بخش هاي زير است:
الف) ويژه
• مدال روابط عمومي ايران
• نشان روابط عمومي (جايزه ويژه موسسه كارگزار روابط عمومي)

• جايزه ويژه سال
• جايزه برگزيده بهترين روابط عمومي


ب) اصلي
• پژوهش و تحقيق
• ارتباطات رسانه اي
• ارتباطات مردمي
• ارتباطات سازماني
• ارتباطات بحران
• مديريت رويداد براي برنامه ريزي و ارائه يك رويداد موفق با ابعاد روابط عمومي
• روابط عمومي بين المللي
• مسئوليت اجتماعي
• تبليغات و بازاريابي


ج‌) انتشارات
• كتاب
• بروشور


د) فعالان روابط عمومي
• مدير حامي روابط عمومي
• مدير برتر روابط عمومي
• كارشناس برتر روابط عمومي


ه) روابط عمومي ديجيتال
• وبسايت
• رسانه هاي تلفن همراه
• وبلاك (سازماني - شخصي)
• خبرنامه(هاي) اي‌ميلي و اينترنتي
• اينترانت [شبكۀرايانه‌اي خصوصي داخلي]
• فعاليت در شبكه‌ هاي اجتماعي

براي كسب اطلاعات بيشتر به كجا مراجعه كنيم؟
علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در بخش جشنواره و دريافت كاربرگ هاي ثبت نام و ديگر اطلاعات موردنياز به نشاني اينترنتي زير ذيل مراجعه كنند:

تلفن هاي دبيرخانه كنفرانس: 77 ـ 88617576- 88216277

دورنگار: 88602308

صندوق پيامك: 30007153

 

وب سايت:

www.irancpr.ir

www.shara.ir

 

پست الكترونيك:

kargozar80@yahoo.com

info@iranpr.org