شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتشار سالنامه تخصصي روابط عمومي94
دوشنبه، 17 فروردین 1394 - 13:30 کد خبر:16227
سالنامه تخصصي روابط عمومي ايران (1394)، پنجمين شماره از آن توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي در قطع خشتي با طراحي خوب و نفيس به صورت كاملا تخصصي در حوزه روابط عمومي منتشر شد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سالنامه تخصصي روابط عمومي ايران (1394)، پنجمين شماره از آن توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي در قطع خشتي با طراحي خوب و نفيس به صورت كاملا تخصصي در حوزه روابط عمومي منتشر شد.

مشخصات سالنامه
اين سالنامه در چهار رنگ در قطع خشتي، جلد گالينگور و با استفاده از كاغذ مناسب با مشخصات زير تهيه و منتشر شد:
در اين سالنامه مخاطب با كامل ترين روزنگار و وقايع، مناسبت ها و رويدادهاي حوزه روابط عمومي مواجه مي شود كه منطبق بر دانايي محوري بوده و با رويكردي آموزشي به ارايه نكات كاربردي و موردنياز اعضاي خانواده روابط عمومي كشور پرداخته شده است.

محتواي سالنامه تخصصي روابط عمومي1394
در ابتدا به معرفي منتخبين دهمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر ايران سال 1394 پرداخته، برترين ها در دو سطح ملي و استاني در بخش هاي مديران برتر روابط عمومي، فرهنگ سازي، خلاقيت، بهترين پژوهش، ارتباطات رسانه اي، بهترين انتشارات، بهترين ارتباط درون سازماني و ... معرفي مي شوند.
«چراغ راه» سالنامه در برگيرنده سخنان ائمه، بزرگان، اساتيد و كارشناسان ارتباطات و روابط عمومي است كه منتقل كننده انديشه ها و پيام هايي كوتاه اما گيرا در حوزه وسيع روابط عمومي مي باشد. در بخش «روزنگار» به صورت تيتروار به وقايعي كه در سال هاي گذشته در حيطه روابط عمومي ها از جمله نشست ها، قوانين، تولد بزرگان و ... اشاره مي كند.

اگر به دنبال متن آيين نامه ها، بخشنامه ها، آشنايي با كتاب هاي روابط عمومي در سال هاي دور، بررسي همايش ها و جشنواره ها و به طور كل اطلاعاتي از رويدادهاي مهم روابط عمومي هستيم بايد «در تاريخ» جستجو كنيم.

در بخش پاياني سالنامه به معرفي تازه ترين كتاب هاي روابط عمومي كه توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي به چاپ رسيده است.

به طور كل مي توان گفت: سالنامه داراي مطالب و بحث هاي آموزشي، پژوهشي در قالب اطلاع رساني جهت رساندن پيام هاي روابط عمومي ايران و جهان است.

برخي محتواي ديگر سالنامه بشرح زير است:
- روزنگار روابط عمومي ايران
- روابط عمومي ايران از نگاه صاحب نظران، مديران و كارشناسان
- آشنايي با رويدادهاي مهم روابط عمومي
- چكيده اي از مهم ترين انديشه هاي روابط عمومي
- ثبت نشان هاي افتخار حوزه روابط عمومي و ارتباطات در "سالنامه تخصصي روابط عمومي"
- معرفي تازه هاي نشر در سال 1394
- مطالب آموزشي و كاربردي از ايران و جهان
- ارائه مطالب پژوهشي در قالب اطلاع رساني

در انتها لازم است عنوان كنم، سالنامه تخصصي روابط عمومي با مطالب آموزشي و كاربردي كه دارد، مي تواند ساليان سال به عنوان كتابي مرجع در حيطه دانش روابط عمومي از آن بهره جست.

اين سالنامه نه تنها مورد نياز اعضاي بزرگ خانواده روابط عمومي است بلكه به دليل آموزش محور بودن و بهره گيري از نكات كاربردي با قلمي شيوا مورد نياز عموم مردم است.

 

 

مركز پخش:

 

09121938419 - 66570194(021) - 66943670 (021)

 

لينك خريد كتاب:

 

http://kpri.ir/?p=6920