شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نخستين عكاس جهان
شنبه، 16 اسفند 1393 - 18:13 کد خبر:15995
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ژوزف نايپس Joseph niepce نخستين عكاس جهان هفتم مارس 1765 در فرانسه به دنيا آمد. توجه وي به گرفتن عكس و ساختن دوربين و داروي مربوط از دهه دوم قرن نوزدهم آغاز شده بود. نايپس كه به خاصيت سياه شده سيلور كلورايد (ملح نقره) در برابر نور و به نسبت تابش آن پي برده بود پس از انجام همين تجربه روي ماده شيميايي «بيتومن»، به ساخت دوربين همت گماشت و جعبه اي تهيه كرد كه يك روزنه براي ورود نور در آن تعبيه شده بود. اين روزنه دريچه اي متحرك داشت.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ژوزف نايپس Joseph niepce نخستين عكاس جهان هفتم مارس 1765 در فرانسه به دنيا آمد. توجه وي به گرفتن عكس و ساختن دوربين و داروي مربوط از دهه دوم قرن نوزدهم آغاز شده بود. نايپس كه به خاصيت سياه شده سيلور كلورايد (ملح نقره) در برابر نور و به نسبت تابش آن پي برده بود پس از انجام همين تجربه روي ماده شيميايي «بيتومن»، به ساخت دوربين همت گماشت و جعبه اي تهيه كرد كه يك روزنه براي ورود نور در آن تعبيه شده بود. اين روزنه دريچه اي متحرك داشت.

 

نايپس در ضلع ديگر جعبه، مقابل اين دريچه و به فاصله معي�'ن يك قطعه فلز بشقاب مانند قرار مي داد كه رويش را لعابي از ماده شيميايي «بيتومن» پوشانده بود. اين ماده كه نسبت به نور حساس بود، متناسب با نور وارده از روزنه، فلز را سياه مي كرد كه پس از شستن فلز اثر نور به صورت سياهي در آن باقي ماند كه همانا عكس اشياء بود، ولي دوام چنين عكسي طولاني نبود.


نايپس نخستين عكس ماندني را در سال 1827 ميلادي از پشت پنجره اطاق خود درپاريس كه در طبقه دوم ساختمان قرار داشت برداشت كه در كتابهاي «تاريخچه عكاسي» عنوان آن را «منظره اي از پنجره» نوشته اند. اين، نخستين عكس ثابت و بادوامي است كه در جهان برداشته شده است. ژوزف نايپس براي برداشتن اين عكس هشت ساعت وقت صرف كرده بود. نايپس در سال 1833 درگذشت و «لوئي داگر» فرانسوي و تالبوت و هرشل انگليسي به تكميل فن عكاسي همت گماشتند و موفق شدند.

 

«ماتيو بريدي» آمريكايي اوايل دهه 1860 و درجريان جنگ داخلي آمريكا فتو ژورناليسم (عكس خبري) را ابتكار كرد. از زمان ايجاد دوره آموزش روزنامه نگاري در دانشگاهها، يكي از تكاليف دانشجويان اين رشته ساختن دوربيني شبيه دوربين نايپس (جعبه چوبي) و گرفتن عكس با اين دوربين و به همان صورت و چاپ كردن اين عكس در تاريكخانه دپارتمان (گروه آموزش روزنامه نگاري) است.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com