شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب دانشنامه علوم ارتباطات منتشر شد
پنجشنبه، 30 بهمن 1393 - 02:03 کد خبر:15802
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب دانشنامه ارتباطات تاليف " حسن بشير " را انتشارات كارگزار روابط عمومي به بازار كتاب عرضه كرد. به گزارش شارا به نقل از انتشارات كارگزار روابط عمومي، كتاب ياد شده در 403 صفحه در قطع وزيري منتشر شد.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كتاب دانشنامه ارتباطات تاليف " حسن بشير " را انتشارات كارگزار روابط عمومي به بازار كتاب عرضه كرد.

به گزارش شارا به نقل از انتشارات كارگزار روابط عمومي، كتاب ياد شده در 403 صفحه در قطع وزيري با حمايت شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منتشر شد.

 
تهيه و تدوين: حسن بشير
صفحه ‏آرايي: فرانك ايل‏شاهي
انتشارات: كارگزار روابط عمومي
نوبت چاپ: اول/1393
شمارگان: 3000
تعداد صفحات: 403 ص
تلفن پخش: 09121938419- 88617577- 88617576

فهرست مطالب
پيشگفتار ناشر
مقدمه ‌
دانشنامه
واژه نامه فارسي ـ انگليسي
واژه نامه انگليسي ـ فارسي
منابع

مقدمه
دايره المعارف ‏ها، دانشنامه‏ ها و نيز واژه نامه ‏ها از مهمترين متوني هستند كه به عنوان «متون مرجع» مورد استفاده قرار مي ‏گيرند. يكي از دلايل اساسي اهميت آنها، دسترسي آسان افراد به معاني و توضيحات اساسي مربوط به مفاهيم، نظريه ‏ها و واژه‌هاي مختلف مرتبط در علوم گوناگون است.

اصولا اين متون، معمولاً مبتني بر فهم، تجربه ‏هاي علمي يا تعاريف ارايه شده توسط طراحان و انديشمندان آنها مي ‏باشد. آنچه كه تاكنون نيز معمول بوده و با توجه به اينكه عمدتاً علوم انساني و اجتماعي در جهان غرب شكل گرفته و طراحي شده ‏اند، معاني و تعاريف مزبور نيز توسط آنان تهيه و تدوين شده‌اند و در سطح جهاني مورد استفاده قرار گرفته ‏اند.

واژه ‏نامه ‏هاي مختلفي وجود دارند كه عمدتا يا به شكل موجز و در قالب فرهنگ لغات و ارائه كلمات تبيين كننده مرادف كلمات ديگر يا امثالهم تهيه شده‏اند و يا اينكه به طور تفصيل در قالب دانشنامه ‏ها و فرهنگنامه‏ هايي هستند كه شرح كاملي از معناي اصطلاحي، كاربردي، تاريخ تحول معنايي، نظريات مرتبط و امثالهم تدوين شده ‏اند.

اما براي واژه ‏هاي علمي تعاريف مشخص و كاربردي وجود دارند كه به مثابه خلاصه ‏اي از ديدگاه ‏ها، نظريه‏ ها، رويكردها و معاني تجربي است كه معمولاً به نام «تعريف» يك واژه علمي در كتاب‏ هاي مختلف مطرح مي ‏شوند و داراي ارزش استنادي مي ‏باشند.

«تعريف يك واژه» يا «تعريف يك مفهوم» مهمترين عنصر در مباحث علمي است. در حقيقت تعاريف مفهومي و نظري، بنيان نظريه ‏هاي علمي را مي‏ سازند و اساسي‏ ترين عناصر حوزه ‏هاي علوم مختلف ‏اند. بدون اين تعاريف، مي‏ توان گفت طراحي ساختار نظري و حتي روشي اين علوم امكان‏پذير نيست.

با توجه به اهميت تعاريف مختلف واژه ‏ها و مفاهيم علمي، نيازمند واژه نامه ‏هايي هستيم كه به شكل دايره المعارفي تهيه شده و بتوانند مجموعه كامل و مستندي از تعاريف مرتبط را ارائه دهند تا مورد بهره برداري‏ هاي مختلف قرار گيرند.

طرح اين دانشنامه (دايره المعارف) براي مستند سازي تعاريف واژه ‏ها و مفاهيم گوناگون با چنين رويكردي، كار بديعي است كه براي اولين بار با انتشار كتاب «واژه نامه روش پژوهش در علوم اجتماعي» در سال 1388 كه در همان سال به چاپ دوم نيز رسيد و در آيندة نزديك چاپ سوم آن نيز راهي بازار نشر خواهد شد، معرفي گرديد.

طرحي كه در اين زمينه ارائه مي‏ شود شامل بسياري از رشته ‏هاي ديگر علمي در حوزه ‏هاي علوم انساني و اجتماعي بوده و در حقيقت طرح جامعي براي همه حوزه ‏هاي مزبور مي ‏باشد كه به صورت دانشنامه جامع در حوزه علوم انساني و اجتماعي ارائه خواهد شد.

تهيه چنين دانشنامه ‏اي كه مستند به تعاريف مختلف براي مفاهيم علمي است خود حركتي مهم در جهت «بومي سازي علمي» خواهد بود كه از اهميت بسزائي برخوردار مي‏ باشد.

اين دانشنامه شامل حوزه‏ هاي مختلف بوده كه به صورت مجموعه ‏هايي در رشته‏ هاي خاص تهيه و تدوين خواهد شد. اولين مجموعه از اين دانشنامه كه تحت عنوان «دانشنامه علوم ارتباطات» خواهد بود شامل 8 جلد ذيل مي‏ باشد. بديهي است مجموعه ‏هاي ديگر مانند «زبان‏شناسي و معناشناسي»، «فرهنگ» و امثالهم در آينده نيز انشاء‌ا... تهيه و منتشر خواهند شد.

· ارتباطات
· روابط عمومي
· ارتباطات بين ‏الملل
· ارتباطات ميان فرهنگي
· روش ‏هاي كيفي
· مطالعات رسانه
· تبليغات و افكار عمومي
· ژورناليسم