شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مراسم ختم ابوي همكار عزيز آقاي خجسته نيا
شنبه، 25 بهمن 1393 - 12:52 کد خبر:15733
مراسم ختم مرحوم دكتر حسين خجسته نيا اخوي همكار عزيز آقاي محمد خجسته نيا روز شنبه 25 بهمن ساعت 15 تا 16:30 خيابان شريعتي روبروي پارك انديشه مسجد اعظم وزارت ارتباطات برگزار مي گردد.

مراسم ختم مرحوم دكتر حسين خجسته نيا اخوي همكار عزيز آقاي محمد خجسته نيا روز شنبه 25 بهمن ساعت 15 تا 16:30 خيابان شريعتي روبروي پارك انديشه مسجد اعظم وزارت ارتباطات برگزار مي گردد.