شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنج دليل استرس‌زا بودن حرفه روابط‌عمومي
شنبه، 22 مرداد 1401 - 09:00 کد خبر:15579
هي، روابط‌عمومي زندگي يا مرگ نيست.» بنابراين خوب است بدانيم كه مردم چشم‌اندازهاي مختلفي از مسايل دارند و گاهي با وجود همين استرس‌ها اين شغل براي بسياري مطلوب قلمداد مي‌شود.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)، تونيا گارسيا- پس از قرار گرفتن شغل روابط‌عمومي به عنوان يكي از مشاغل پر استرس دنيا، ما مي خواستيم بدانيم كه چرا شما فكر مي كنيد روابط‌عمومي اين اندازه دشوار است. خوب، شما بايد يك تن مطلب درباره روابط‌عمومي بدانيد و مي‌توان باب آن را همين‌جا گشود، اما من ترجيح مي‌دهم كه به پنج دليل اكتفا كنم كه سختي كار روابط‌عمومي را بيشتر از هر دليل ديگري بيان مي‌كند:

1. مشتريان: نمي توانيد با آنها زندگي كنيد، نمي توانيد بدون آنها زندگي كنيد.
برخي از مشتريان، بويژه مديران اجرايي در شركت ها، سازمان هاي غير دولتي، و سازمان هاي دولتي، علاقه زيادي به اين دارند كه شما يك‌شبه براي‌شان چيزي را بياوريد كه غيرممكن است.

2. تغييرات مداوم. تغييرات رسانه هرگز متوقف نمي شود و فناوري ها هميشه چيزي جديدي براي ارايه دارند. اما چيزي كه در روابط‌عمومي مدنظر است فراتر از اينهاست.
 

3. مديريت روابط چندگانه. امي پي آر در توييت خود نوشت: «... اين بسته به روابط شما با مردم دارد و هركسي با ديگري متفاوت است و شما بايد بتوانيد همه اين احساسات را مديريت كنيد.

هيدي گروشل در پيام خود نوشته است: «ما در حال مديريت روابط چندگانه‌ايم: رسانه، تحليلگران، مشتريان، تيم خودمان و مشاوران».


4. شخصيت‌هاي كارگزاران روابط‌عمومي. يك مدير روابط‌عمومي در توييتر گفت: «نوع شخصيت مورد نياز براي يك متخصص روابط‌عمومي عالي اين است كه بايد براي هر كسي خوشآيند باشد. از مشتري گرفته تا رسانه و ...»

جوليا استوارت نوشت: «ما در نوع خودمان به‌شدت در شرايطي استرسزا و پر چالش فعاليت مي‌كنيم.»

5. فقدان پژوهش.
 

روابط‌عمومي بسيار پر استرس است زيرا شما اغلب صدها توپ داريد كه در يك زمان در آسمان معلق هستند و شما بايد در آن واحد به مشتريان و نيازهاي آنها فكر كنيد. مطالبات و انتظارات آنها بسيار بالا هستند، و بودجه اي كه در اختيارشان است، محدود. از طرف ديگر تعامل با رسانه ها نيز يكي از چالش هاي بزرگي است كه مي تواند براي شما با زير آب زني همراه باشد!

 

با وجود عوامل استرس زا، متخصصان روابط‌عمومي به ما مي گويند كه چگونه از كارشان لذت مي برند. آپريل لين اسكات و هيدي گراشل هر دو پيام هايي براي گفتگو درباره اينكه چگونه از شغل خود حتي بعد از سال هاي بسيار لذت مي برند، سخن مي گويند.

ما همچنين پاسخ ديگري در همين خصوص دريافت كرديم كه مي‌گويد: هي، روابط‌عمومي زندگي يا مرگ نيست.» بنابراين خوب است بدانيم كه مردم چشم‌اندازهاي مختلفي از مسايل دارند و گاهي با وجود همين استرس‌ها اين شغل براي بسياري مطلوب قلمداد مي‌شود.