شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برگزاري كارگاه تخصصي «ارتباط موثر در محيط» در دانشگاه جيرفت
شنبه، 11 بهمن 1393 - 14:50 کد خبر:15573
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كارگاه تخصصي «ارتباط موثر در محيط» در دانشگاه جيرفت برگزار شد.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- كارگاه تخصصي «ارتباط موثر در محيط» در دانشگاه جيرفت برگزار شد.
 
 به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» در كرمان؛ كارگاه تخصصي «ارتباط موثر در محيط» با حضور دكتر خسروپور از اساتيد علم ارتباطات در تالار شهداي دانشجو دانشگاه جيرفت برگزار شد.
 
 اين همايش به همت روابط عمومي، مركز مشاوره دانشجويي و مديريت بودجه تشكيلات و تحول اداري دانشگاه جيرفت برگزار شد.