شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چاپلوسي در خروجي اخبار برحي سايت هاف خبرگزاريها و پايگاه هاي خبري
جمعه، 19 دی 1393 - 17:46 کد خبر:15170
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- خروجي اخبار از سايت ها و خبرگزاريها و پايگاه هاي خبري آنقدر كه به كميت توجه مي كنند ذره اي كيفيت و محتوا و ارزيابي و حد اقل تحليل را مد نظر قرار نمي دهند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  خروجي اخبار از سايت ها و خبرگزاريها و پايگاه هاي خبري آنقدر كه به كميت توجه مي كنند ذره اي كيفيت و محتوا و ارزيابي و حد اقل تحليل را مد نظر قرار نمي دهند.

فراتر از اين پايگاه ها، تملق و چاپلوسي و بزرگنمايي بيشتر روابط عمومي هاي دستگاههاي اجرايي از مسطولين مافوق و فراتر از خود است! ملاحظه كنيد معاونت رسانه اي! نهاد رياست جمهوري با كلي خدم و حشم زيردست خود بجاي آن كه با دقت و حوصله و رعايت ايجاز و خلاصه نويسي و در عين حال توجه خاص به نگارش صحيح و ادبيات سليس و نيز در نظر گرفتن سليقه و تنوع مخاطبان، تمام همظ خود را مصروف به درج القاب و عناوين مسطولين و رطساي خود مي كند.

 

اطلاق دكتر، مهندس، پروفسور و... در كدام شيوه خبري امروز دنياي رسانه ها اعمال مي شود? فرض كنيم مي خواهيد مخاطبان را از عناوينشان بترسانيد يا ابهت غير ذاتي بعضي مسطولين را تلقين كنيد، رسم الخط نگارش اين چنين است? عناوين دكتر و دكترا براي پزشكان شايد موجه و معتبر باشد و در ارسال اخبار و مكاتبات رسم باشد امظا در يك خبر دهها بار عنوان دكتراي رئيس جمهور يا معاون اول وي( كه تا چندي پيش مهندس خوانده مي شد و در اين چند ماه دكتراي وي ابلاغ شد!) تكرار مي شود.

 

اگر مي خواهيد مردم بدانند رئيس جمهور و همه اعوان و انصار ايشان دكترا دارند، الآن ديگر همه مي دانند، حتي آنان كه مشاور رسانه اي ايشان هستند. همين الآن ما به مردم اعلام مي كنيم دكترا دارند، مشاورين ايشان دكترا دارند، خلاصه در مجموعه نهاد و در رده هاي پيراموني آقاي رئيس جمهور و با تأسي به ايشان جملگي دكترا دارند، پس بهتر است اخبار را بيشتر محتوايي و نه تبليغاتي ارسال كنيد.

 

اين چند سطر از منظر خيرخواهي تحرير شد. اميدواريم معاون اول محترم، جناب آقاي دكتر جهانگيري و تمامي معاونان محترم و مشاوران عزيز با تخصص هاي مختلف خود در اخذ مدارك دكترا در خدمت ملت شريف باشند و فقط به عنوان خروجي از مصادر خبري دلخوش نكنند.

منبع: ابرار