شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : منشور اخلاقي انجمن متخصصان روابط عمومي؛ دير اما بجا
یکشنبه، 23 آذر 1393 - 16:31 کد خبر:14754
منشور اخلاقي انجمن متخصصان روابط عمومي پس از 15 سال از فعاليت اين نهاد تخصصي تصويب شد. اين در حالي است كه يكي از اهداف اين انجمن در اساسنامه آن «تبيين و تدوين مباني و اصول اخلاقي روابط عمومي» عنوان شده است.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- منشور اخلاقي انجمن متخصصان روابط عمومي پس از 15 سال از فعاليت اين نهاد تخصصي تصويب شد.


اين در حالي است كه يكي از اهداف اين انجمن در اساسنامه آن «تبيين و تدوين مباني و اصول اخلاقي روابط عمومي» عنوان شده است.


در مقدمه كوتاه اين منشور آمده است: «انجمن متخصصان روابط عمومي، انجمني است تخصصي و حرفه اي كه در حوزه روابط عمومي و ارتباطات فعاليت مي كند. اين انجمن در تلاش است با نزديك كردن سازمان ها، شركت ها و ساير نهادهاي ذيربط از طريق اجراي فعاليت هاي علمي و تخصصي به رشد و اعتلاي حرفه و دانش روابط عمومي و تسهيل خدمات مناسب به مخاطبان و عموم مردم كمك كند. تلاش هاي اين انجمن معطوف به شرايط بومي ايران و بر اساس ارزش هاي اخلاقي اسلامي بوده و بر آن است تا ضمن تعامل با مخاطبان به پر كردن خلاء هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي در حوزه روابط عمومي نيز مساعدت نمايد.»


بنابراين در اين منشور اخلاقي طيف گسترده اي از فعاليت ها براي انجمن تعريف شده است كه مواد منشور اخلاقي در پاسخ به نيازهاي اخلاقي اين طيف گسترده از فعاليت ها عمل مي كند.


منشور اخلاقي انجمن متخصصان روابط عمومي آرمان خود را براي تنظيم سند اين منشور اينگونه معرفي كرده است: «ما به اين منشور اخلاقي به عنوان يك مدل براي حرفه روابط عمومي در ايران مي نگريم.» اين بدين معناست كه اين منشور قرار است به عنوان نمونه اي براي ساير روابط عمومي هايي كه مي خواهند منشور اخلاقي تنظيم كنند در آيد.


البته بايد در نظر داشت كه روابط عمومي ها در نهادهاي مختلف به گونه هاي متفاوتي تعريف مي شوند و در اين تعريف شدن آن گاهي به بالا و گاهي به پايين ميل مي كنند. يعني گاهي در يك سازمان واحد روابط عمومي به عنوان بخشي از تبليغات و بازاريابي تعريف مي شود و گاهي اوقات اين دو بخش با همكاري روابط عمومي كار مي كنند و هر كدام در جايگاه خاصي قرار مي گيرند. گاهي نيز روابط عمومي به عنوان مشاور مدير تعريف شده است.


با اين اوصاف بعيد به نظر مي رسد كه بتوان نمونه اي مناسب از منشور اخلاقي روابط عمومي براي تمام روابط عمومي ها در نظر گرفت.


اما حداقل اين مساله قابل تامل است كه اين منشور تاكيد زيادي بر خود اعضاي انجمن متخصصان روابط عمومي دارد. به اين معنا كه هر كدام از اين اعضا در يك روابط عمومي يا نهاد آموزش روابط عمومي مشغول به كار هستند و بايد خودشان را موظف بدانند كه نه تنها در امور مرتبط با فعاليت هاي انجمن متخصصان روابط عمومي بلكه براي ساير فعاليت هايي كه در بخش و واحد خودشان انجام مي دهند، بر اين اصول پايبند باشند. در اين باره آمده است: «التزام و اجراي اين منشور در عرصه عمل يك بايد بسيار مهم براي همه اعضاء و كارگزاران روابط عمومي است.»


اميد مي رود كه انجمن متخصصان روابط عمومي فعاليت هاي خودش را بر اساس اين منشور به گونه اي سازماندهي كند كه بتواند به عنوان يك نهاد تخصصي اخلاق مدار معرفي و الگويي براي روابط عمومي هاي كشور باشد.