شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استخدام فارغ التحصيل روابط عمومي
سه شنبه، 4 آذر 1393 - 13:26 کد خبر:14421
به فارغ التحصيل زوابط عمومي جهت كار در موسسه خيريه در تهران نيازمنديم.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، به فارغ التحصيل زوابط عمومي جهت كار در موسسه خيريه در تهران نيازمنديم.


حقوق ثابت و بيمه


تلفن: 02151027 (داخلي0)


منبع: اي استخدام