شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب افكار عمومي منتشر مي شود
جمعه، 9 آبان 1393 - 10:20 کد خبر:13988
كتاب "افكار عمومي" تاليف وينسنت پرايس و ترجمه مشترك علي ميرسعيد قاضي و حامدرضا اسماعيلي بزودي توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي منتشر مي شود. به گزارش شارا، اين كتاب در پنج فصل افكار عمومي، دشواري ‏هاي درك مفهوم افكار عمومي، مفهوم سازي عموم، مفهوم‏سازي افكار و مفهوم‏سازي فرآيندهاي افكارعمومي در 139 صفحه انتشار مي يابد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  كتاب "افكار عمومي" تاليف وينسنت پرايس و ترجمه مشترك علي ميرسعيد قاضي و حامدرضا اسماعيلي بزودي توسط انتشارات كارگزار روابط عمومي منتشر مي شود.


به گزارش شارا، اين كتاب در پنج فصل افكار عمومي، دشواري ‏هاي درك مفهوم افكار عمومي، مفهوم سازي عموم، مفهوم‏سازي افكار و مفهوم‏سازي فرآيندهاي افكارعمومي در 139 صفحه انتشار مي يابد.
 

در مقدمه اين كتاب آمده است:
افكار عمومي از اساسي‌ترين و كهن‌ترين مفاهيم علوم اجتماعي است. اين مفهوم به‏ طور گسترده در روانشناسي، جامعه‌شناسي، تاريخ، علوم سياسي و ارتباطات در عرصه‌هاي نظري و عملي كاربرد دارد. كمتر مفهومي در علوم اجتماعي يافت مي‌شود كه تا اين اندازه، باعث برانگيخته شدن حساسيت‌هاي اجتماعي، توجهات علمي و بحث‌هاي روشنفكرانه شده باشد.

 

بدون ترديد مفاهيم اجتماعي اندكي وجود دارند كه در انديشه‌هاي غرب ريشه‌اي ژرف دوانده باشند. نظريات مرتبط با اين مفهوم را مي‌توان در بحث‌هاي فلسفي قرن هجدهم، متون عصر رنسانس و حتي در آثار افلاطون و ارسطو يافت. در تمام حوزه‌هاي پژوهشي و مطالعات اجتماعي، نوشتارهايي در اين باب به چشم مي‌خورد. از جمله در مباحث نظريه‌پردازان برجسته مكتب مردم سالاري و منتقدان اجتماعي تا كارهاي بزرگي كه در جامعه‌شناسي و روانشناسي صورت گرفته و نيز مطالعات تجربي مشهوري كه در مورد تأثيرات اجتماعي رسانه‌هاي جمعي انجام شده است.