شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : درخشان يك بازيكن پرسپوليس را اخراج كرد
دوشنبه، 14 مهر 1393 - 15:04 کد خبر:13545
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ميثم حسيني در گفتگويي كه با رسانه ها داشته نسبت به تصميمات كادر فني و اتفاقاتي كه پس از اعتراض بازيكنان رخ مي هد انتقاد وارد كرده بود. اين بازيكن در بخشي از صحبت هايش گفته است هر بازيكني كه قهر كند يا به نيمكت نشيني اش اعتراضي داشته باشد در تركيب پرسپوليس قرار مي گيرد و بازي مي كند!

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- ميثم حسيني در گفتگويي كه با رسانه ها داشته نسبت به تصميمات كادر فني و اتفاقاتي كه پس از اعتراض بازيكنان رخ مي هد انتقاد وارد كرده بود. اين بازيكن در بخشي از صحبت هايش گفته است هر بازيكني كه قهر كند يا به نيمكت نشيني اش اعتراضي داشته باشد در تركيب پرسپوليس قرار مي گيرد و بازي مي كند!

 

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس به دنبال مصاحبه‌هايي كه مدافع اين تيم انجام داد، وي را از حضور در جمع سرخپوشان كنار گذاشت. اين تصميم حميد درخشان به دنبال مصاحبه اي اتخاذ شد كه طي آن ميثم حسيني اعلام كرده بود هر بازيكني كه در اين تيم قهر كند به تركيب اصلي مي رود و بازي مي كند!


حميد درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مصاحبه هايي كه برخي بازيكنان پرسپوليس انجام داده اند در مورد وضعيت ميثم حسيني گفت: اين بازيكن مصاحبه اي عليه كادر فني انجام داده است كه به همين خاطر بنده تصميم گرفتم ايشان از تيم كنار گذاشته شود.

وي با بيان اينكه اينگونه مصاحبه ها جايي در پرسپوليس ندارد گفت: از نظر من ميثم حسيني ديگر جزو تيم پرسپوليس نيست و بنده نيازي به اين بازيكن ندارم.

 

ميثم حسيني در گفتگويي كه با رسانه ها داشته نسبت به تصميمات كادر فني و اتفاقاتي كه پس از اعتراض بازيكنان رخ مي هد انتقاد وارد كرده بود. اين بازيكن در بخشي از صحبت هايش گفته است هر بازيكني كه قهر كند يا به نيمكت نشيني اش اعتراضي داشته باشد در تركيب پرسپوليس قرار مي گيرد و بازي مي كند!