شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ نخستين روزنامه يوميه آمريكا با شعار «آگاهي = دانستن، قدرت است» كار انتشار خودرا آغاز كرد
چهارشنبه، 30 شهریور 1401 - 11:19 کد خبر:13368
سپتامبر سال 1784 نشريه «پنسيلونيا پاكتPennsylvania Packet» با اين شعار كه «آگاهي = دانستن = دانش، قدرت است Knowledge is power» انتشار خود به صورت روزانه را آغاز كرد

21 سپتامبر سال 1784 نشريه «پنسيلونيا پاكتPennsylvania Packet» با اين شعار كه «آگاهي = دانستن = دانش، قدرت است Knowledge is power» انتشار خود به صورت روزانه را آغاز كرد و نخستين روزنامه يوميه آمريكا شد. اين نشريه قبلا به صورت هفتگي و غير منظم از سال 1771 در شهر فيلادلفيا انتشار مي يافت. پس از دو قرن و 5 دهه و چند بار دست به دست گشتن و تغيير عنوان دادن، فيلادلفيا اينكوايرر Philadelphia Inquirer جانشين آن شده است كه به انتشار ادامه مي دهد.


     John Dulap بود كه نشريه «پنسيلوانيا پاكت» را منتشر كرد و از سال 1776 كار دريافت و درج آگهي عمومي (اعلان) را ابتكار و عنوان اعلان عمومي را در زير لگو نشريه بر آن اضافه كرد. ناشر در بالاي لگو، نام خودرا به عنوان مالك نشريه ذكر مي كرد. اين نخستين سازمان آگهي ها بود كه در جوار يك نشريه و به ضميمه آن تاسيس مي شد كه بعدا به صورت الگو درآمد و مدل شد.


    Dulap پس از يافتن يك شريك به نام David Claypoole كه سردبيري نشريه را برعهده گرفت از 21 سپتامبر سال 1784 آن را روزانه كرد. اين روزنامه به همين دليل «گرفتن آگهي» و تاسيس يك سازمان آگهي ها در جوار خود موفق تر از ساير نشريات قرون 17 و 18 و دهه هاي نخست قرن 19 آمريكا بود.


     «پنسيلوانيا پاكت» در سال 1900 به Zachariah poulson فروخته شد و اين فرد آن را با تغيير عنوان تا 40 منتشر مي كرد كه به ديگري فروخته شد و ....

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com