شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انجمن متخصصان روابط عمومي
چهارشنبه، 26 شهریور 1393 - 19:13 کد خبر:13302
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- به منظور ارتقاي جايگاه علمي روابط عمومي‌هاي كشور انجمن متخصصان روابط عمومي ايران در خرداد ماه سال 1378 تشكيل شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- به منظور ارتقاي جايگاه علمي روابط عمومي‌هاي كشور انجمن متخصصان روابط عمومي ايران در خرداد ماه سال 1378 تشكيل شد.

اين انجمن نهاد تخصصي، غير سياسي و غير انتفاعي است كه توسط جمعي از استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي تاسيس شده و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب فعاليت خود را در سال 1378 آغاز كرده است.


اهداف
ايجاد ارتباط نزديك و تنگاتنگ بين مدرسان، محققان و متخصصان روابط عمومي
كمك به توسعه ادبيات، تحقيقات و پژوهش هاي بنيادين روابط عمومي
تبادل نظر در مورد تغيير و اصلاح برنامه‌ها و مواد آموزشي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت روابط عمومي با برقراري هماهنگي و تماس و همكاري با دستگاه هاي مسوول ذيربط
تهيه، تدوين و انتشار كتب و نشريات ادواري و غير ادواري تخصصي روابط عمومي
كمك به طراحي و اجراي نظام هاي اطلاع رساني و بانك هاي اطلاعاتي
كمك به توسعه علمي روابط عمومي در ايران و تلاش براي ترسيم الگوي روابط عمومي بومي و ملي
همكاري با تشكل هاي ملي و بين المللي روابط عمومي و ارتباطات و مبادلات فكري، علمي و فرهنگي ميان متخصصان ايراني و غير ايراني
تبيين و تدوين مباني و اصول اخلاقي روابط عمومي

وظايف/ خدمات
ارايه خدمات مشاوره اي در حوزه روابط عمومي
اقدام و همكاري براي انجام تحقيقات علمي و تخصصي در زمينه روابط عمومي در سطوح ملي و بين المللي
اقدام و همكاري در جهت تدوين اصول و منشور اخلاق حرفه اي
برگزاري گردهمايي هاي علمي مرتبط با روابط عمومي در سطح ملي، منطقه اي و بين‌المللي
معرفي و تقدير از متخصصان، پيشكسوتان و استادان ممتاز و نهادهاي فعال و تاثيرگذار در زمينه روابط عمومي
انتشار كتب و نشريات علمي درزمينه روابط عمومي
برگزاري نشست ها و كارگاه هاي علمي آموزشي روابط عمومي
برقراري ارتباط با انجمن ها و مجامع ذيربط ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

اصول اخلاقي
احترام به قانون
احترام به حقوق تخصصي و موازين اخلاق حرفه اي شامل: صداقت، راستگويي، انصاف، برابري و امانت داري
احترام به آزادي و استقلال حرفه‌اي و تخصصي و دسترسي آزاد و برابر به اطلاعات و دانش
رعايت احترام متقابل و حفظ تشريك مساعي با اعضاء و متخصصان روابط عمومي
ترويج رويكرد علمي و تخصصي و حمايت از استفاده از فناوري هاي نوين در جهت پيشبرد اهداف حرفه اي
ترويج روحيه وفاداري و احساس مسووليت اجتماعي
احترام به ضوابط و مقررات و دفاع از حقوق و اهداف انجمن

ساختار سازماني
اركان و سازمان انجمن طبق اساسنامه عبارتند از:
مجمع عمومي
هيات مديره
بازرس يا بازرسان

شرايط عضويت
عضويت در انجمن متخصصان روابط عمومي به صورت‌هاي افتخاري، حقيقي، پيوسته، وابسته و دانشجويي است كه پس از پذيرش اصول اخلاقي انجمن، براساس اساسنامه و با تصويب هيات مديره تحقق مي‌يابد.

اهم طرح‌ها و برنامه‌هاي انجمن
فعاليت‌هاي مديريتي
فعاليت‌هاي اجرايي و نمايشگاهي
فعاليت‌هاي آموزشي
فعاليت هاي انتشاراتي