شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب گرافيك خبري و اطلاع رسان منتشر شد
یکشنبه، 2 شهریور 1393 - 21:35 کد خبر:12827
كتاب گرافيك خبري و اطلاع رسان نوشته دكتر يونس شكرخواه و مريم سليمي توسط دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه‌ها منتشر شد. به گزارش شارا، كتاب گرافيك خبري و اطلاع‌رسان كه نخستين منبع فارسي زبان منتشر شده در اين زمينه در ايران است، به تازگي توسط دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه‌ها در 260 صفحه و به قيمت 150هزار ريال منتشر شده است.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  كتاب گرافيك خبري و اطلاع رسان نوشته دكتر يونس شكرخواه و مريم سليمي توسط دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه‌ها منتشر شد.

به گزارش شارا، كتاب گرافيك خبري و اطلاع‌رسان كه نخستين منبع فارسي زبان منتشر شده در اين زمينه در ايران است، به تازگي توسط دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه‌ها در 260 صفحه و به قيمت 150هزار ريال منتشر شده است.

بنابراين گزارش، اين كتاب كه مقدمه آن توسط دكتر كامران افشار مهاجر نگاشته شده، در پنج فصل مختلف (به همراه پيوست‌ها)، به معرفي دقيق و كامل از دو گرافيك اطلاع رسان و خبري و كاربرد آنها پرداخته است.

در فصل اول اين كتاب، به بررسي رابطه بين رسانه و گرافيك، در فصل دوم به ذكر تفاوت بين اطلاع و خبر و نيز چگونگي ارائه اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها، در فصل‌هاي سوم و چهارم در خصوص گرافيك‌هاي اطلاع‌رسان و خبري، مفاهيم، انواع، پيشينه (در جهان و ايران)، ويژگي‌ها، تفاوت‌ها، فرآيند، نكات مهم در تهيه و توليد آنها و در فصل پنجم، به تبيين كاربرد و الزامات تهيه و توليد گرافيك‌هاي خبري و اطلاع‌رسان و نيز طرح پيشنهادهايي براي افزايش كاربرد و بهره‌گيري از آنها به ويژه در ايران پرداخته شده است. بخش پيوست‌هاي اين كتاب نيز به معرفي دانشگاه‌ها، مراكز و انجمن‌ها، كتاب‌ها، سايت‌ها و نمونه‌هاي موفق مرتبط با حوزه گرافيك اطلاع رسان و خبري اختصاص يافته است.

از جمله مزيت هاي اين كتاب كه با اهداف علمي، آموزشي و كاربردي تأليف شده، بهره‌گيري آن از جديدترين منابع لاتين اعم از چاپي، ديجيتال، وب و به زبان‌هايي چون اسپانيايي و انگليسي است.

 از ديگر مزيت‌هاي كتاب گرافيك خبري و اطلاع رسان، طرح ديدگاه‌هاي نظري نوين و نيز آراي صاحب‌نظران جهاني از طريق انجام مصاحبه اينترنتي در حوزه گرافيك اطلاع‌رسان و خبري است.

از ديگر سو، به سبب محدوديت منابع فارسي (اعم از رساله پژوهشي، مقاله، كتاب و...) در حوزه مذكور، اين نكته نيز در بهره‌گيري از اين كتاب، يك مزيت به حساب مي‌آيد.

تهيه اين كتاب براي علاقمندان در دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه‌ها به نشاني خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، شماره 11 و با شماره تلفن 88737248 و 88730413 امكان پذير است.
 همشهري آنلاين