شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فنون روابط عمومي را بخوانيد
چهارشنبه، 15 دی 1400 - 23:01 کد خبر:12527
كتاب فنون روابط عمومي اثري در شش فصل برآن است تا تصاويري از فنون مختلف در عرصه رسانه اي ، تبليغاتي و ارتباطات ميان فردي به خواننده ارايه كند .


شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-||كتاب فنون روابط عمومي اثري در شش فصل برآن است تا تصاويري از فنون مختلف در عرصه رسانه اي، تبليغاتي و ارتباطات ميان فردي به خواننده ارايه كند.


 كتاب ˈ فنون روابط عموميˈ تصاويري از فنون ارتباطات ميان فردي، سازماني، رسانه اي، اينترنتي و تبليغي را معرفي مي كند.
 
 درپيشگفتار اين اثر به قلم مهدي باقريان نويسنده كتاب مي خوانيم ، بدون شك مساله اي كه اكثر استادان، كارشناسان و دانشجويان در حوزه فعاليت هاي روابط عمومي با آن مواجهه هستند فقدان و كمبود منابع جامع و كامل در زمينه فنون و تاكتيك هاي روابط‌عمومي است.
 
 جهت دادن ديدگاه منسجم و روشن نسبت به فنون روابط عمومي از هدف هاي انتشار اين كتاب 265 صفحه اي است، اين اثر ابزاري است كه به وسيله آن مي توان به درك واحدي از روش هاي جديد بهبود تصوير اين حرفه و سازمان رسيد. در واقعه اين كتاب تا حدود بسيار زيادي به مطالب ناقص ارايه شده در زمينه فنون روابط عمومي خاتمه مي دهد.
 
 تبليغات پستي، مقالات، سايت ها اينترنتي، تبليغات هوايي و زميني، راديو و تلويزيون، تبليغات بنري، ماهواره، تبليغات ناخواسته، تلويزيون در ايران، نقش اطلاع رساني بسته بندي، آداب نامه الكترونيكي، روابط رسانه اي ديجيتال، روابط عمومي و رسانه هاي اجتماعي، وب سايت هاي موبايل، توصيه هاي نگارشي و كاربردي، وبلاگ، شبكه هاي اجتماعي و... از جمله مطالب اين كتاب را تشكيل مي دهد.
 

مركز پخش:

66570194(021)

66943670 (021)