شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب "فنون روابط عمومي" منتشر شد
شنبه، 11 مرداد 1393 - 22:33 کد خبر:12355
اين كتاب در شش فصل تدوين شده است. فصل اول، تصويري از «فنون ارتباطات ميان فردي» ارايه مي ‏دهد. فصل دوم به بررسي «فنون سازماني» مي‏ پردازد. «فنون رسانه ‏اي» از ديگر فصول كتاب است كه سازمان را به يك بازيكن تبديل مي ‏كند. بخش چهارم مشتمل بر «فنون اينترنتي» است كه درباره روش ‏هاي مختلف توزيع ديجيتالي اطلاعات مي ‏دهد. آخرين فصل كتاب به «فنون تبليغي» اختصاص دارد.


 

كتاب فنون روابط‌عمومي تاليف مهدي باقريان از سوي انتشارات كارگزار روابط‌عمومي به بازار كتاب عرضه شد.

اين كتاب در شش فصل تدوين شده است. فصل اول، تصويري از «فنون ارتباطات ميان فردي» ارايه مي ‏دهد. فصل دوم به بررسي «فنون سازماني» مي‏ پردازد. «فنون رسانه‌اي» از ديگر فصول كتاب است كه سازمان را به يك بازيكن تبديل مي ‏كند. بخش چهارم مشتمل بر «فنون اينترنتي» است كه درباره روش ‏هاي مختلف توزيع ديجيتالي اطلاعات مي ‏دهد. آخرين فصل كتاب به «فنون تبليغي» اختصاص دارد.

شناسنامه كتاب

عنوان كتاب: فنون روابط‌عمومي
نويسنده: مهدي باقريان
ويرايش: زهرا بابازادگان
انتشارات: كارگزار روابط‌عمومي
شابك: 4-41-5374-600-978
تعداد صفحات:265 صفحه

پيشگفتار


بدون شك مساله‏ اي كه اكثر استادان، مديران، كارشناسان و دانشجويان در حوزه فعاليت ‏هاي روابط‌عمومي با آن مواجه هستند، فقدان و كمبود منابع جامع و كامل در زمينه فنون و تاكتيك‏ هاي روابط‌عمومي است.


هدف از تدوين اين اثر، جهت دادن ديدگاه منسجم و روشن، نسبت به فنون روابط‌عمومي است و ابزاري است كه به وسيله آن مي ‏توان به درك واحدي از روش ‏هاي جديد بهبود تصوير اين حرفه و سازمان رسيد.


در واقع اين كتاب تا حدود بسيار زيادي به مطالب ناقص ارايه شده در زمينه فنون روابط‌عمومي خاتمه مي ‏دهد و به همين علت تلاش كرديم براي تدوين اين كتاب، رويكرد جديدي براي درك بهتر فنون روابط‌عمومي ارايه كنيم.


براي دسترسي به اين مطالب و ارايه يك روش جديد در درك بهتر فنون روابط‌عمومي، كتاب‏ هاي مهم اين حوزه را بررسي كرديم و به مطالب ارزشمندي دست يافتيم كه اينك به عنوان يك كتاب مقدماتي تقديم علاقه ‏مندان مي ‏شود. در عين حال، مواردي هم وجود دارد كه از قلم افتادند و در چاپ و ويرايش بعدي امكان بازگرداندن آن‏ها وجود خواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهيم و كليات


مقدمه
كاربردهاي اصطلاح روابط‌عمومي
نقش ‏هاي روابط‌عمومي

هشت تعريف از روابط‌عمومي
1. بنياد تحقيق و آموزش روابط‌عمومي
2. بيانيۀ مكزيك (1978)
3. خبر روابط‌عمومي (1982)
4. گرونيگ و هانت (1983)
5. انجمن روابط‌عمومي آمريكا (1988)
6. كاتليپ و سنتر (1969)
7. انجمن روابط‌عمومي آمريكا (2012)
8. روابط‌عمومي به عنوان "مرزگستر"
روابط‌عمومي و تبليغات
روابط‌عمومي و مديريت
تاكتيك‌ها و فنون روابط‌عمومي

فصل دوم: فنون ارتباطات ميان فردي

مقدمه

انواع فنون ارتباطات ميان فردي

1. گردهمايي‏
1-1- ويژگي ‏هاي يك گردهمايي مناسب و موثر
1-2- برخي فوريت‏ هاي اجرايي برگزاري يك گردهمايي
1-3- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در گردهمايي

2. نمايشگاه‏
2-1- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در نمايشگاه‏

3. رويدادهاي ويژه
3-1- چند راهنمايي مفيد
3-2- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در رويدادهاي ويژه

4. پيشنهادها
4-1- اهداف نظام پيشنهادها
4-2- اما و اگرهاي نظام پيشنهادات
4-3- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در پيشنهادها

5. بازديد
5-1- تنظيم برنامه ‏هاي بازديد جمعي
5-2- عيوب برنامه ‏هاي بازديد
5-3- عوامل موفقيت در اجراي برنامه بازديد
5-4- بازديدهاي اتفاقي
5-5- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در بازديدها

6. سخنراني
6-1- آماده كردن پاورپوينت
6-2- مخاطبان
6-3- تمرين
6-4- آمادگي
6-5- ارايه سخنراني
6-6- پرسش‌ها و پاسخ‌ها
6-7- توصيه‏ هاي پاياني
6-8- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در سخنراني‏

7. جلسات
7-1- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در جلسات

8. ملاقات
8-1- فرصت‌هاي روابط‌عمومي در ملاقات

9. يادبود
9-1- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در يادبود

10. مسابقات
10-1- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در مسابقات

11. جوايز
11-1- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در جوايز

12. ضيافت
13. شايعه پراكني
14. صحبت رو به رو
15. كميسيون‏ ها و كميته‏ ها
16. تماس مستقيم
17. عكس العمل ‏ها
18. شكايات و گله‏ ها
19. مراسم جمع آوري كمك‏ ها و مشاركت ‏هاي مردمي

19-1- دستاوردهاي مشاركت‏ هاي مردمي
19-2- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در مشاركت‏ هاي مردمي

20. تكنولوژي‏ هاي جديد

جدول فنون ارتباطات ميان فردي

فصل سوم: فنون سازماني

مقدمه

انواع فنون سازماني

1. كتاب
1-1- كتابچه
1-2- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در كتاب و كتابچه

2. نشريه‏ هاي سازماني
2-1- تعريف نشريه داخلي
2-2- خبرنامه ‏هاي موضوعي
2-3- خبرنامه به عنوان ابزار بازاريابي
2-4- برنامه‌ريزي محتوي
2-5- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در نشريه‏ سازماني

3. نظرسنجي
3-1- تعريف نظرسنجي
3-2- كاربردهاي نظرسنجي
3-3- مراحل انجام نظرسنجي

4. گزارش
4-1- گزارش اجتماعي سالانه
4-1-1- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در گزارش‏ سالانه
4-2- گزارش‏ پژوهشي
4-2-1- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در گزارش پژوهشي
4-3- گزارش‏ موضوعي

5. بروشور
5-1- اطلاع ‏رساني
5-2- تبليغي
5-3- آموزشي

6. پوسترها
6-1- هدف از تهيه پوستر
6-2- ويژگي‏ هاي يك پوستر موثر و تاثيرگذار

7. نامه
7-1- انواع نامه
7-2- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در نامه

8. كاتالوگ/ كالانما
9. بولتن
10. پمفلت
11. آگهي‎ هاي كارت پستالي

11-1- فرصت روابط‌عمومي در آگهي‎ هاي كارت پستالي

12. كارت پستال
12-1- تاريخچه كارت ‏ها
12-2- كارت پستال
12-3- انواع كارت‏ ها
12-4- كارت آنلاين


13. دعوت نامه‏
14. كارت ويزيت
15. يادداشت
16. گواهي نامه، توصيه نامه و تاييديه
17. تقديرنامه‏
18. بيانيه
19. بسته‏ هاي اطلاع ‏رساني و راهنماهاي آموزشي

19-1- فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در بسته ‏هاي اطلاع ‏رساني و راهنماهاي آموزشي


20. تابلوي اعلانات
21. برگچه
22. برچسب
23. تراكت
24. برگه‏ گفته‏ هاي كوتاه
25. ضمائم و پيوست ‏ها


26. رسانه ‏هاي صوتي
26-1- تلفن‏ هاي گويا
26-1-1- سيستم‏ هاى تلفنى
26-2- نوارها و لوح‏ هاي فشرده صوتي

27. رسانه ‏هاي تصويري
فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در فنون سازماني
جدول فنون سازماني

فصل چهارم: فنون خبري

مقدمه
1. چرايي يك برنامه رسانه‌اي
2. چرخۀ برنامه‌ريزي
3. پژوهش كاربردي و هدف‎گذاري مخاطب
4. تعيين راهبرد رسانه‏ اي
5. برنامه ريزي كارزار رسانه‌اي
6. انتخاب كانال‌هاي مناسب توزيع رسانه‌اي
7. پايش رسانه‌اي

انواع فنون خبري

1. مطبوعات
1-1- روزنامه
1-1-1- روزنامه‎ محلي
1-2- مجلات

2. راديو
2-1- مقاله‏ هاي راديويي
2-2- نوارهاي صوتي
2-3- تبليغات راديويي
2-4- اطلاعيه اخبار راديويي و شنيداري
2-5- شهرت مبتكرانه

3. تلويزيون
3-1- برخي روش ‏هاي ارايه محتواي خبري به تلويزيون
3-1-1- متون خبري
3-1-2- گزارش خبري
3-1-3- گفتگوي زنده
3-1-4- اعلان/ آگهي ميان برنامه
3-1-5- آگهي‎ هاي سريالي
3-1-6- برنامه ‏هاي مشاركتي
3-1-7- مقاله‏ هاي خبري تلويزيون
3-1-8- ميزگردها
3-1-9- برنامه‏ هاي خدمات عمومي
3-1-10- برنامه ‏هاي سرگرم كننده
3-1-11- سرمقاله ‏ها
3-1-12- فيلم‏ هاي صوتي و تصويري
3-1-13- جاي‌گيري خدمات و محصولات

شيوه ‏هاي ارايه اطلاعات به رسانه ‏ها

1. اطلاعيه خبري
1-1- دستورالعمل‌هايي براي نوشتن اطلاعيه‌هاي خبري
1-2- اطلاعيه ‏هاي خدمات اجتماعي
1-3- اطلاعيه ‏هاي رسمي ويديويي

2. آگهي
3. سرمقالۀ آگهي
4. ديدار رسانه‌اي

4-1- تور رسانه‌اي و سفر آشنايي
4-2- تور رسانه‌اي راديو
4-3- تور رسانه‌اي ماهواره‎اي
4-4- روزنامه‏ ها و ميزگردهاي محلي

5. توصيه‌ نامه‌هاي رسانه‌اي
5-1- دستورالعمل‏ هايي براي نوشتن توصيه نامة رسانه‌اي

6. سوژه ‏ها و پيشنهادهاي خبري در روزهاي تعطيل
7. داستان سرايي
8. مقاله

8-1- دستورالعمل‌هايي براي نوشتن مقاله

9. سرمقاله
9-1- سرمقاله سردبير
9-2- هيأت سردبيران
9-3- مقاله ‏هاي Op- ed (ديدگاه)
9-4- نامه‏ هايي براي سردبير
9-5- كارتون سردبيري

10. متون خبري
11. كنفرانس خبري

11-1- دستورالعمل‌هايي براي تاثيرگذاري يك مصاحبه


12. ايده پردازي و ارايه فكر به رسانه
13. فرصت تصويري
14. ضيافت

14-1- ضيافت ناهار مطبوعاتي
14-2- ضيافت شام مطبوعاتي


15. نقل قول‌
16. اينفوگرافيك/ اطلاع‎رسان تصويري
17. بريده جرايد

 

روابط مالي با رسانه
جدول فنون خبري

فصل پنجم: فنون اينترنتي

مقدمه
روابط‌عمومي و اينترنت
روابط‌عمومي و رسانه اجتماعي
روابط‌عمومي دو

سيستم ‏هاي وب محور
1. اينترنت
2. اينترانت
3. اكسترانت

انواع فنون اينترنتي
1. وب سايت
1-1- وب سايت ‏هاي موبايل
1-2- توصيه‏ هاي نگارشي
1-3- توصيه‏ هاي كاربردي

2. وبلاگ
2-1- وبلاگ ويديويي
2-2- وبلاگ و مديريت آنلاين حفظ شهرت

3. اينترانت
4. اكسترانت
5. شبكه ‏هاي اجتماعي


6. تلفن همراه
6-1- تجارت موبايلي
6-2- كاربردهاي روابط‌عمومي در تلفن همراه
6-2-1- ايجاد وب سايت تلفن همراه
6-2-2- استفاده از نقشه‏ هاي گوگل
6-2-3- پيامك
6-2-4- كد QR براي اطلاعات بيشتر
6-2-5- رسانه‏ هاي اجتماعي
6-2-6- ترغيب روزنامه نگار از طريق ايميل
6-2-7- برنامه‏ هاي كاربردي براي استفاده روزانه
6-3- فرصت ‏هاي تلفن همراه

7. نامه الكترونيكي
7-1- نامه الكترونيكي چيست؟
7-2- مزايا و ويژگي‏ هاي نامه الكترونيكي
7-3- عنوان و متن نامه ‌الكترونيكي
7-4- آداب نامه ‌الكترونيكي
7-5- محرك‌هاي آزاردهنده رايج


8. گروه ‏هاي تبادل افكار، چت‌ها و گردهمايي‌هاي آنلاين
8-1- گروه‌هاي خبري و شبكۀ كاربران (يوزنت)
8-2- گفتگوي اينترنتي
8-3- همايش از راه دور
8-4- آموزش از راه دور
8-5- گروه ‎هاي آنلاين
8-6- ميزگرد اينترنتي
8-7- مشاوره آنلاين
8-8- ارتباطات صوتي الكترونيكي


9. نشر الكترونيك
9-1- نشر روميزي
9-2- خبرنامۀ الكترونيك
9-3- روزنامه‏ هاي الكترونيك و آنلاين
9-4- سيستم تابلوي اعلانات


10. روابط رسانه‌اي ديجيتال
10-1- اتاق مطبوعاتي آنلاين
10-2- اطلاعيه‎ هاي مطبوعاتي
10-3- راهنماهاي آنلاين
10-4- جمع‎ آوري الكترونيكي خبر
10-5- مجموعه‎ هاي رسانه‌اي آنلاين و راهنماي رسانه‌اي
10-6- كيت‎ هاي چاپ الكترونيك


11. تلويزيون ديجيتال
11-1- مزايا و امكانات جديد


12. راديوي ديجيتال
13. ويديوي اينترنتي

13-1- پادكستينگ
13-2- كنفرانس ويديويي
13-3- اطلاعيۀ خبري ويديويي
13-4- كليپ ويديويي


14. نرم افزارهاي رايانه ‏اي
15. بازي‏ هاي رايانه ‏اي
16. برنامه‎ هاي كاربردي (اپليكيشن ‏ها)

16-1- اصطلاحات
16-2- طبقه بندي نرم ‏افزارهاي كاربردي
16-3- برنامه ‏هاي كاربردي در روابط‌عمومي


17. ويديوكليپ‏ هاي آموزشي
18. جنگ اينترنتي
19. قصه‌گويي ديجيتال
20. سخن‎پراكني
21. بازاريابي محتوايي
22. رويدادهاي خاص
23. تبليغات اينترنتي
24. فايل‏ هاي امضا شده
25. بهينه سازي موتور جستجو و سئو پي آر


فرصت ‏هاي روابط‌عمومي در فنون اينترنتي
جدول فنون اينترنتي

فصل ششم: فنون تبليغي
مقدمه

انواع فنون تبليغي
1. تبليغات چاپي
1-1- روزنامه‏ ها
1-2- مجلات و نشريات
1-3- كتب
1-4- راهنماهاي فروش و فهرست‏ هاي راهنما
1-5- بسته بندي و برچسب ‏ها
1-5-1- تعريف بسته‏ بندي
1-5-2- كاركردها و وظايف بسته ‏بندي
1-5-3- نقش اطلاع رساني بسته‏ بندي
1-5-4- بسته ‏بندي و تبليغات
1-5-6- فرصت‏ هاي روابط‌عمومي در بسته‌بندي

2. تبليغات پخشي
2-1- راديو
2-2- تلويزيون
2-2-1- تلويزيون در ايران
2-2-2- شيوه‏ هاي تبليغاتي رايج در تلويزيون
2-3- سينما
2-4- شبكه نمايش خانگي.
2-5- ماهواره

3. تبليغات اينترنتي
3-1- تبليغات بنري
3-2- تبليغات مبتني بر بازي
3-3- تبليغات مبتني بر پست الكترونيك (تبليغات ايميلي، خبرنامه و ايميل ماركتينگ)
3-4- تبليغات مبتني بر اسپانسرينگ
3-5- تبليغات مبتني بر موتورهاي جستجو
3-6- تبليغات ناخواسته


4. تبليغات محيطي
4-1- بيلبوردها
4-1-1- پرتابل
4-1-2- لمپست
4-1-3- تابلوهاي ديواري
4-1-4- نوارهاي بنري
4-1-5- نقاشي‏ ها
4-1-6- پوسترها
4-1-7- بيلبوردها و پوسترهاي تبليغاتي مترو
4-1-8- پوسترهاي ورزشگاهي
4-2- نمايشگرهاي ويديويي
4-3- ساين بورد (علايم)
4-4- تبليغات عبوري
4-5- تبليغات هوايي
4-6- تبليغات كف زمين


5. تبليغات پستي
6. هداياي تبليغاتي

جدول فنون تبليغاتي

منابع و مأخذ
الف- كتب
ب- مقالات
ج- سايت‌هاي اينترنتي.

 

مركز پخش:
66570194(021)
66943670 (021)