شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : از ساختمان «خبر» خبري نيست؟
پنجشنبه، 5 مرداد 1391 - 05:37 کد خبر:1229
تأسيس دانشكده خبر در استان ها اقدام مثبتي در راستاي پيشرفت رسانه‌هاست، هم‌اينك دانشكده خبر به جز تهران، در مشهد، اهواز، ميبد، شيراز و اردبيل راه‌اندازي شده و اصفهان ششمين استاني است كه قرار است دانشكده خبر در آن راه‌اندازي شود. اما رئيس دانشكده خبر اصفهان مي‌گويد: افتتاح شعبه اين دانشكده در استان اصفهان منوط به تأمين نيازها و شرايط مورد درخواست اين دانشكده از سوي استانداري اصفهان است.

 

تأسيس دانشكده خبر در استانها اقدام مثبتي در راستاي پيشرفت رسانه‌هاست، هم‌اينك دانشكده خبر به جز تهران، در مشهد، اهواز، ميبد، شيراز و اردبيل راه‌اندازي شده و اصفهان ششمين استاني است كه قرار است دانشكده خبر در آن راه‌اندازي شود.
اما رئيس دانشكده خبر اصفهان مي‌گويد: افتتاح شعبه اين دانشكده در استان اصفهان منوط به تأمين نيازها و شرايط مورد درخواست اين دانشكده از سوي استانداري اصفهان است.قاسم فرج‌اللهي سابقه طرح تأسيس دانشكده خبر را در اصفهان مربوط به ديدار استاندار اصفهان از خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز اصفهان در فروردين‌ماه‌89 عنوان كرده و بيان مي‌كند: استاندار اصفهان كه خود از استادان برجسته اين دانشكده است، در جلسه‌اي با استقبال از تشكيل شعبه اين دانشكده در اصفهان آن را نياز استان عنوان كرد و وعده تأمين مكان، امكانات و هزينه‌هاي آن را داد.
به گفته وي، مديران ايرنا و دانشكده خبر در ابتدا به دليل نداشتن اعتبار كافي و مكان مناسب با تأسيس اين دانشكده در اصفهان مخالف بودند.رئيس دانشكده خبر اصفهان مي‌گويد: با پيگيري‌هاي رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز اصفهان از يك‌سو و همچنين قبول تأمين مكان، هزينه‌ها و امكانات مورد نياز شعبه دانشكده خبر از سوي مسؤولان ارشد استان اصفهان از سوي ديگر، در نهايت مدير‌عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي با تأسيس اين شعبه موافقت كرد و با مساعدتهاي مديريت استان از آذرماه امسال دفترچه دانشگاه‌هاي پودماني و علمي كاربردي به دانشكده خبر مركز اصفهان مزين مي‌شود كه اميد است به نام خبر بركتي براي رسانه‌هاي خبري به وجود آيد.وي اظهار مي‌دارد: اين دانشكده در بهمن سال‌جاري در مقطع نظام ترمي كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌پذيرد و ظرفيت دانشجو براي هر رشته 60‌نفر است و همچنين 50‌درصد مرد خواهند بود. وي اضافه مي‌كند: 50‌تا 70‌درصد از سهميه پذيرش‌شدگان دانشكده خبر مربوط به شاغلان در عرصه مطبوعات، خبرگزاري‌ها، نشريات و رسانه هاست.رئيس دانشكده خبر اصفهان مهمترين نكته براي راه‌اندازي دانشكده خبر را فضا و ساختمان آن مي‌داند و مي‌گويد: ساختمان اين دانشكده بايد حداقل داراي زيربناي يك‌هزار و200 مترمربع و بنا نيز استحكام داشته باشد و با استانداردها همخواني داشته باشد.رئيس دانشكده خبر اين نويد را هم داد كه در ابتداي كار دانشكده خبر اصفهان، اين مركز رشته‌هاي خبرنگاري با گرايشهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگ و هنر، استراتژيك، روابط عمومي در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته، مترجمي خبر در مقطع كارشناسي ناپيوسته و عكاسي خبري در مقطع كارداني را عرضه خواهد كرد.

 

اصفهان پيشگام در امر رسانه
تعداد نشريات، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و تعداد افرادي كه در اين عرصه حضور پيدا كردند، در سطح استان اصفهان نسبت به يك دهه اخير افزايش يافته است و شرايط و ظرفيتهاي شاخص و كم نظير اصفهان ايجاب مي‌كند رسانه‌ها از لحاظ كمي و كيفي همگام با اين ظرفيتهاي بزرگ توسعه پيدا كنند.
به گفته عليرضا ذاكر‌اصفهاني، استاندار اصفهان اين ضعف رسانه‌اي از ابتدا در اصفهان بوده است و از تعدادي از استانهاي كشور فاصله داشتيم، حال آنكه اصفهان به لحاظ ريشه‌اي شرايط ممتازي دارد و بيش از 100‌واحد دانشگاهي و 200هزار دانشجو در اين استان وجود دارد.


مكان‌هاي مورد بازديد دانشكده خبر
معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان در مورد آخرين وضعيت دانشكده خبر در استان اصفهان كه به گفته مسؤولان استاني بهمن ماه افتتاح مي‌شود و پذيرش دانشجو دارد، اعلام مي‌كند: تاكنون بيش از چهار محل را بازديد كرده‌ايم، اما دو تا سه محل بازديد شده متراژ پايين داشت كه با اصراري كه بر متراژ يك‌هزار و 200متري براي تأسيس اين دانشكده وجود داشت، محقق نشد و مكانهاي مورد بازديد به تأييد نرسيد اما به زودي مكان دانشكده را مشخص مي‌كنيم.
محمد مهدي اسماعيلي با بيان اينكه ساير مكانهاي مورد بازديد مشكل تملكي داشته‌اند، مي‌افزايد: برخي مكانها يا نياز به بازسازي داشت و يا در فاصله‌اي نزديك به 20‌كيلومتر با اصفهان قرار داشتند كه رفت و آمد بانوان را با مشكل مواجه مي‌كرد.طبق اعلام مسؤولان استاني مقرر شده بود، اين دانشكده خبر در بهمن‌ماه راه‌اندازي شود و نخستين گروه خبرنگار براي ترم پاييز و زمستان ثبت‌نام كنند؛ خبرنگاران اصفهان همچنان چشم انتظار تحقق وعده مسؤولان هستند.

گروه ميهن