شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نخستين نظرسنجي روزنامه اي در جهان
شنبه، 2 مرداد 1400 - 12:32 کد خبر:12190
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نشريه "Harrisburg Pennsylvanian" نخستين روزنامه در جهان بود كه 24 جولاي 1824 اولين نظرسنجي خودرا منتشر كرد.

 

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| نشريه "Harrisburg Pennsylvanian" نخستين روزنامه در جهان بود كه 24 جولاي 1824 اولين نظرسنجي خودرا منتشر كرد. اين نظرسنجي «چه كسي و با چه شرايطي مي تواند بهترين رئيس جمهوري آمريكا باشد؟» عنوان داشت كه انجام آن دو ماه طول كشيده بود و شش صفحه از صفحات اين روزنامه را اشغال كرده بود.

 

اين كار از آن پس روال عادي روزنامه ها شده است كه پس از علمي شدن كار نظرسنجي، رسانه ها (به ويژه نشريات احزاب) اينك انجام نظرسنجي هاي خودرا به موسسات حرفه اي متخصص اين كار واگذار مي كنند.

تنها پرسشهاي مربوط را به آنها مي دهند و گاهي هم انجام اين عمل را ميان آنها به مناقصه مي گذارند و اين بنگاه ها از طريق توزيع پرسشنامه، مصاحبه تلفني، دعوت مردم به ميزگرد (فوكِس گروپ)، مصاحبه خانه به خانه و يا خياباني جواب پرسش هارا جمع آوري و به كمك كامپيوتر و جداول رياضي نتايج را با درصد تقريب آن تهيه مي كنند كه به سفارش دهنده داده مي شود و انتشار مي يابد و خبرگزاري ها نقل و به ساير رسانه ها مي فرستند. بنابراين، اين وظيفه عمدتا از دوش خبرنگار برداشته شده است و اينك در سطح وسيع تري انجام مي شود.

دكتر فريدون وردي نژاد موسس روزنامه ايران از آغاز كار اين روزنامه در سال 1373 هجري خورشيدي يك ميز نظرسنجي در اين روزنامه مركب دبير و شماري خبرنگار تاسيس كرد كه پيرامون موضوعات و مسائل روز كسب نظر مي كردند و اين نظرات مورد توجه قرار مي گرفت.

 

وردي نژاد در عين حال مديرعامل خبرگزاري ملي (ايرنا) بود و اين خبرگزاري را كه در سال 1313 هجري به نام خبرگزاري پارس تاسيس شده است نوسازي و مدرنيزه كرد و براي پرورش روزنامه نگار، دانشكده خبررا تاسيس و يك موسسه نشر كتاب نيز ايجاد كرد.

 

منبع: http://www.iranianshistoryonthisday.com