شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : وقتي كه روزنامه نگار «آزادي عمل» داشته باشد
چهارشنبه، 30 تیر 1400 - 13:47 کد خبر:12144
... وقتي كه روزنامه نگار «آزادي عمل» داشته باشد ـ جنگ داخلي اسپانيا به رشد روزنامه نگاري كمك كرد ـ يك شاهكار عكس خبري

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  جنگ داخلي خونين و 3 ساله اسپانيا به رشد روزنامه نگاري كمك بسيار كرد. اين جنگ كه از 18 جولاي 1936 آغاز شده بود، پانصد تا ششصد هزار كشته تلفات داشت و سرانجام با شكست نيروهاي جمهوري خواه و چپگرا پايان يافت و باعث روي كار آمدن ژنرال فرانكو و ديكتاتوري گرديد.

 

در اين جنگ، طرفين درگير كوچكترين محدوديتي براي روزنامه نگاران به وجود نياوردند و به همين دليل جهانيان در جريان جزئيات مبارزه بودند و هواداران دو طرف جنگ كه نمايندگان دو طرز فكر و ايدوئولوژي مختلف بودند با خواندن گزارشهاي «بدون سانسور» و كامل اين جنگ و مشاهده عكسهاي آن در نشريات، از گوشه و كنار جهان براي كمك رسانيدن به طرف دلخواه خود به اسپانيا مي شتافتند.

 

عكسهايي كه از صحنه ها و مصائب اين جنگ برداشته شده است از شاهكارهاي «عكاسي خبري» بشمار مي آيد. يكي از اين عكسها كه در بالا مشاهده مي شود و توسط رابرت كاپا Robert Capa فتو ژورناليست زاده ي مجارستان برداشته شده، يك نظامي سلطنت طلب اسپانيايي را بلافاصله پس از اصابت گلوله و در حال افتادن بر زمين و رها شدن تفنگش نشان مي دهد. درعين حال از اين عكس چنين بر مي آيد كه روزنامه نگار گيرنده عكس ـ بدون ترس از خطر مرگ ـ تا عمق صحنه جنگ پيش رفته بود. اين عكس به عنوان نمونه يك عكس خبري خوب در كتاب هاي درسي دوره هاي ژورناليسم چاپ شده است.

 

رابرت كاپا (1913 ـ 1954) كه اين عكس را گرفته است، در طول عمر عكاسي خود پنج جنگ را پوشش داد [جنگ داخلي اسپانيا، دومين جنگ ژاپن و چين، جنگ دوم جهاني، جنگ سال 1948 عرب و اسرائيل و جنگ ويتنامي ها با فرانسه] و 25 ماه مي سال 1954 در اثناي تهيه عكس از جنگ ويتنامي ها با فرانسه بر اثر انفجار «مين» كشته شد.


    فتوژورناليسم (عكس خبري) در جريان جنگ كريمه، و جنگهاي داخلي آمريكا (1861 ـ 1865) پا به عرصه وجود گذارد و از آن پس نيز عمدتا صحنه هاي جنگ باعث تكامل آن شده است و براي عكسبرداري از چنين صحنه هايي، نياز به دلاوري و جرأت بسيار است. عكس زير كه از گروه نخست در تاريخ عكسهاي خبري است؛ اوايل جولاي سال 1863 از اجساد نبرد خونين گتيسبورگgettysburg پنسيلوانيا (درجريان جنگ داخلي ايالات متحده آمريكا) گرفته شده است. اين نبرد (برادركشي گتيسبورگ) 47 هزار تن تلفات از جمله هشت هزار كشته داشت و به همين سبب در اين جنگها، يك نقطه بازگشت (ترنينيگ پوينت) بشمار آورده شده است:

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com