شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ عقايد و اندرزهاي مهم رابينسون درباره اهميت آموزش تاريخ و يادآوري رويدادهاي گذشته در رسانه ها
پنجشنبه، 9 تیر 1401 - 15:15 کد خبر:11757
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- «جيمز هاروي رابينسونJames Harvey Robinson» تاريخدان بنام قرن بيستم و استاد و مورخ آمريكايي

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- «جيمز هاروي رابينسونJames Harvey Robinson» تاريخدان بنام قرن بيستم و استاد و مورخ آمريكايي كه تاكيد فراوان بر مطالعه تاريخ و تدريس آن بويژه در دبيرستانها و نيز يادآوري مواردي از آن با توجه «به مناسبت روز» در رسانه ها داشت و توصيه مي كرد كه كتابهاي درسي تاريخ براي دبيرستانها بايد دقيق، درست و بي طرفانه نوشته شود 30 ژوئن سال 1863 به دنيا آمد و 73 سال عمر كرد. به باور بسياري از پژوهشگران، انديشه تاريخنگاري ژورناليستي ازوست [پدر تاريخنگاري ژورناليستي]. وي كه موسس يك دانشگاه تحقيقات اجتماعي بود روش تازه اي براي نوشتن رويدادهاي گذشته به دست داده است كه همانا ذكر علل وقوع (اوريجين) و نتايج حاصله از رويداد و تاثير اين نتايج در وضعيت مربوط در زمان حاضر است.


     رابينسون كه سالها رئيس انجمن تاريخدانان آمريكا و ناشر مجله «تاريخ نو» و سردبير مجله «روزگار ـ رويدادهاي گذشته و جاري» بود در يكي از رسالات خود استدلال كرده است كه چرا «مدرس تاريخ» بايد فردي عادل و بي طرف باشد.


     عقايد رابينسون در تاكيد آموزش تاريخ و گرفتن اندرز از تجربه گذشتگان به قدري داراي اهميت است كه روزنامه نگاران به آن استناد كرده و در دو ـ سه دهه اخير بر اخبار روز، «سابقه» اضافه مي كنند تا مخاطب كاملا در جريان قضيه قرارگيرد و ارتقاء معلومات يابد.


     ژاپني ها در آستانه جنگ جهاني دوم بر پايه اين اصل از عقايد رابينسون كه "تاريخ ملي" درس ميهندوستي مي دهد، برنامه هفتگي دروس تاريخ در دبيرستان ها را چند برابر كردند تا نسل جوان آماده از جان گذشتگي براي وطن شود، كه شد و شاهد آن در جريان جنگ جهاني دوم بوديم.


     رابينسون تاكيد براين داشت كه پژوهشگران هنگام بررسي "گذشته"، تنها تحولات سياسي ـ نظامي را مد نظر نداشته باشند بلكه به تطور و تحول انسان از لحاظ علمي، عقلي و اجتماعي هم توجه كنند زيرا كه هرگونه تحول نتيجه گسترش آگاهي ها و تفكر است. وي قاعده محاسبه سطح پيشرفته بودن فردرا برپايه ميزان تفكر و جستجوگري او به دست داده است. رابينسون تاليفات متعدد دارد ازجمله مروري بر تاريخ اروپا، تاريخ زمان خود [روش خاطره نگاري كه بعدا سند تاريخ شود]، نيو هستري [درباره تاريخنگاري نوين، روشهاي تازه تحقيقات تاريخي و آزمايش درستي اسناد]، تاريخ تحول فكر، انساني كردن معلومات، كمدي انساني، مسير پيچيده و سخت تمدن، تمرين تمدن [چگونگي و ميزان بكاررفتن مدنيت در يك جامعه] و ....

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com