شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گردآوري اطلاعات و دانش براي توليد اينفوگرافيك
سه شنبه، 3 تیر 1393 - 20:46 کد خبر:11657
يكي از مهمترين گام ها براي توليد يك اينفوگرافيك خوب در روابط عمومي گردآوري اطلاعات و دانش است. بسياري از روابط عمومي ها اين امر را ناديده مي گيرند و يكراست مي روند سر طراحي اينفوگرافيك كه در نهايت با فرساينده شدن كار، آن را به تعويق مي اندازند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- يكي از مهمترين گام ها براي توليد يك اينفوگرافيك خوب در روابط عمومي گردآوري اطلاعات و دانش است. بسياري از روابط عمومي ها اين امر را ناديده مي گيرند و يكراست مي روند سر طراحي اينفوگرافيك كه در نهايت با فرساينده شدن كار، آن را به تعويق مي اندازند.


در واقع روابط عمومي نه تنها بايد داده ها را گردآوري كند، بلكه بايد آنها را در مقايسه با منابع و مآخذ معتبر تاييد نمايد. به هر حال، اگر شما اطلاعاتي را از منابع «معتبر» از قبيل پايگاه هاي اطلاعاتي دولتي، پايگاه هاي سنتي رسانه اي، سازمان هاي بين المللي و خبرگزاري هاي معتبر دريافت مي كنيد، مي توانيد بر همان مبنا و بدون تحقيقات بيشتر كار خود را انجام دهيد.


با اين حال، كاربران زيادي هستند كه پايگاه هاي داده اي را به طور شخصي ايجاد مي كند و بسيار دشوار مي توان به داده هاي آنها اتكا كرد. در بسياري از مواقع لازم است كه شما با صاحب پايگاه داده تماس بگيريد و از چند و چون و نحوه توليد محتوايشان بپرسيد و پس از كسب اطمينان آنها را در اينفوگرافيك خود وارد نماييد. وجود يك روش شناسي مناسب براي گردآوري داده ها از اهميت بسزايي برخوردار است و لذا درصورتي كه خود واحد روابط عمومي عامل تحقيق مي باشد، بايد در روش شناسي پژوهش خود تامل كند تا داده ها به صورت غير علمي تدارك ديده نشده باشند. به عبارت ديگر استفاده از روش تحقيق مناسب، پايايي داده ها و روايي داده ها از اهميت بسزايي برخوردار است. به عنوان مثال نمودار قد و وزن افراد مشهور. اينكه اين داده ها در چه زماني گرفته شده اند؟ آيا اين داده ها به طور همزمان و در يكجا اندازه گيري شده است؟ چه كساني اين اندازه گيري را انجام داده اند و چگونه؟


بهتر است در برخي از موارد به دو پايگاه داده مراجعه شود و داده ها را از منابع مختلف دريافت كنيد. براي مثال، جمعيت يا ارزيابي سلامتي در كنيا در سال 2011 را مي توانيد با مقياس هاي مختلف و از پايگاه هاي مختلف بدست آوريد. در بسياري از موارد داده ها ممكن است به دليل شرايط سياسي دستكاري شوند و بايد به حساسيت هاي سياسي نيز در اين خصوص توجه كنيد.


نكته مهمي كه بايد در دريافت اين اطلاعات از منابع مجازي دقت كنيد، ثبت آدرس URLي است كه داده هاي خودتان را از آن دريافت مي كنيد. اين كار به شما كمك مي كند كه بتوانيد ارجاع هاي سريع و صريحي به منبع دريافت داده بدهيد و در صورت اشكال در داده ها، بتوانيد آن را از گردن خود رد كنيد.


با توجه به مسائل فوق مي توانيد اينفوگرافيك هايي درست كنيد، كه كمترين دردسر را براي سازمان شما و روابط عمومي به همراه داشته باشد.


منبع: http://piktochart.com/structuring-a-story-for-your-infographic/
منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)