شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دانلود كليپ/ روابط عمومي چيست؟
شنبه، 29 مرداد 1401 - 14:47 کد خبر:11515
آيا همان مديريت است؟ آيا همان انتشار اخبار است؟ به هر حال اين‌ها ديدگاه‌هاي ما نيستند. به نظر ما روابط‌عمومي داستان و شانس شما براي نقل داستان‌تان است.

شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| آيا همان مديريت است؟ آيا همان انتشار اخبار است؟ به هر حال اين‌ها ديدگاه‌هاي ما نيستند. به نظر ما روابط‌عمومي داستان و شانس شما براي نقل داستان‌تان است.

روابط‌عمومي درباره رابطه شما با افراد حقيقي يا همان مخاطبان‌تان است. همچنين روابط‌عمومي درباره كليك‌ها، نمايش‌ها و لايك‌هاست.

روابط‌عمومي يعني روزنامه‌هاي محلي مثل روزنامه نيويورك تايمز. همان گفتگوهاست.
روابط‌عمومي درباره خلق اخبار و گاهي موضوع اخبار بودن و دانستن فرق آن دو است.

شانس شماست براي تاثيرگذاري روي افراد و يافتن راه منحصر به فرد خودتان براي برقراري ارتباط با ديگران است كه چگونه و چه زمان حرف‌تان را بگوييد. چگونه يك مكالمه را شروع كنيد، به يك مكالمه ملحق شويد و يا اين كه موضوع يك مكالمه را عوض كنيد.

 

 

دانلود كليپ