شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديركل روابط عمومي استانداري كرمان چه كسي خواهد بود؟
دوشنبه، 26 خرداد 1393 - 21:44 کد خبر:11495
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- شنيده ها حكايت از مديريت يكي از فرمانداران استان كرمان بر مسند مديركلي روابط عمومي و بين الملل استانداري دارد.

 

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- شنيده ها حكايت از مديريت يكي از فرمانداران استان كرمان بر مسند مديركلي روابط عمومي و بين الملل استانداري دارد.

 

به گزارش هجرت نيوز؛ پيش از اين مصطفي سلطاني به مدت 4 سال سكاندار روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كرمان را بر عهده داشت كه در پي تحولات پيش آمده؛  از سوي عليرضا رزم حسيني استاندار كرمان به عنوان مدير جذب سرمايه گذاري در استان منصوب شد و جاي خود را به همايي داد.

 

و هم اكنون در فاصله كمتر از يك و نيم ماه، شنيده مي شود كه هادي احمدي فرماندار فعلي بردسير قرار است به عنوان مدير كل روابط عمومي و بين الملل استانداري كرمان معرفي شود.

 

بعد از رفتن سلطاني از اين مديريت، خليل همايي مدير حوزه استاندار، مسئوليت اين بخش را با حفظ سمت به عهده دارد.