شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: استاد كاظم متولي
یکشنبه، 25 خرداد 1393 - 21:52 کد خبر:11479
وي كه از نوجواني به مطالعات اجتماعي و مطبوعات علاقه داشت به سال 1346 در اولين آزمون ورودي «موسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي» كه بعدا به «دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي» تغيير نام يافت و اينك دانشكده علوم ارتباطات علامه طباطبايي خوانده مي شود در رشته روابط عمومي پذيرفته شد


 

انديشمندان روابط عمومي و ارتباطات: استاد كاظم متولي

 

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- استاد كاظم متولي در سال 1317 در يزد و در يك خانواده متوسط شهري متولد شد. او پس از طي دوران كودكستان و دبستان در زادگاه خود، تحصيلات متوسطه را در رشته ادبي در تهران به پايان برد. بعد از سپري كردن خدمت سربازي در وزارت كشور استخدام شد، وي كه از نوجواني به مطالعات اجتماعي و مطبوعات علاقه داشت به سال 1346 در اولين آزمون ورودي «موسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي» كه بعدا به «دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي» تغيير نام يافت و اينك دانشكده علوم ارتباطات علامه طباطبايي خوانده مي شود در رشته روابط عمومي پذيرفته شد و اين رشته كارشناسي تازه تاسيس دانشگاهي را در سال 1350 در رديف اولين فارغ التحصيلان دانشكده به پايان برد.

تاسيس اين مركز عالي نظري و علمي دانشگاهي نقطه عطفي در تاريخ آموزشي رشته هاي ارتباطي در كشور به شمار مي رود و اولين دوره آن نيز به برخورداري از تعاليم اساتيد نامور و برجسته آن زمان مشهور است. كاظم متولي كه بهره مند از تجربيات شغلي در امور اجتماعي و دفتر روابط عمومي وزارت كشور بود پس از فراغت از تحصيلات دانشگاهي چون هنوز شاخه هاي كارشناسي ارشد و دكترا به شيوه كنوني تاسيس نشده بود به مطالعات تكميلي و آزاد از منابع خارجي و داخلي مباحث ارتباطي به ويژه دانش و هنر روابط عمومي در جهان و ايران پرداخت. او در دهه 70 همراه با دوستاني شاغل در دفاتر روابط عمومي سازمان ها به تاسيس و توسعه انجمن روابط عمومي و سپس انجمن متخصصان روابط عمومي اهتمام نمود. اين استاد پيشكسوت در دهه هاي 70 و 80 شمسي سال هايي را به امر تدريس دروس نظري و عملي روابط عمومي در دانشگاه آزاد اسلامي و نيز دانشكده علوم ارتباطات علامه طباطبايي تهران اشتغال داشت و همچنين با ارائه مقالات و سخنراني هاي بديع و كاربردي در بسياري از سمينارها و همايش هاي ذيربط فعالانه شركت نمود.


حاصل يك عمر تحصيل و تجربه استاد كاظم متولي نگارش و چاپ بيش از يكصد مقاله در مباحث مختلف ارتباطات و روابط عمومي در نشريات تخصصي و عمومي و نيز نشر كتاب ارزشمند با عنوان:
1- روابط عمومي و تبليغات
2- كاركردهاي روابط عمومي
3- افكار عمومي و شيوه هاي اقناع


مي باشد كه در نزد صاحب نظران و كارشناسان فهيم ارتباطات به عنوان منابعي ماندگار پرفايده مشهور است. از ويژگي هاي آثار استاد كاظم متولي ارائه نكات بديع و نظريه پردازي هاي جديد سازگار با فرهنگ ايراني است.