شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استخدام مدير روابط عمومي
یکشنبه، 18 خرداد 1393 - 12:50 کد خبر:11315
به مدير روابط عمومي با تحصيلات و سابقه كار در تهران نيازمنديم.

استخدام مدير روابط عمومي

به مدير روابط عمومي با تحصيلات و سابقه كار در تهران نيازمنديم.

 

آدرس ايميل: pr@vircom.ir

 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)