شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معرفي كتاب/ تجديد نظر در اعتبار: چگونه روابط عمومي، از بازاريابي و تبليغات در رسانه هاي جديد جهاني پيشي گرفته است
چهارشنبه، 17 فروردین 1401 - 13:29 کد خبر:11135
روابط عمومي ديگر تشريفات غير ضروري نيست. بلكه يك ضرورت استراتژيكي مهم تر از تبليغات و بازاريابي براي موفقيت در رقابت شما است. اين مسئله در مورد اينكه چه شما داراي يك شركت چند ميليارد دلاري قديمي يا يك شركت تازه تاسيس بي پول هستيد، صدق مي كند.

معرفي كتاب/ تجديد نظر در اعتبار: چگونه روابط عمومي، از بازاريابي و تبليغات در رسانه هاي جديد جهاني پيشي گرفته است

نوشته فريزر پي سيتل و جان دورلي (Fraser P. Seitel and John Doorley)

 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، ترجمه مريم ميرعبدالحق-روابط عمومي ديگر تشريفات غير ضروري نيست. بلكه يك ضرورت استراتژيكي مهم تر از تبليغات و بازاريابي براي موفقيت در رقابت شما است. اين مسئله در مورد اينكه چه شما داراي يك شركت چند ميليارد دلاري قديمي يا يك شركت تازه تاسيس بي پول هستيد، صدق مي كند.

 

كتاب تجديدنظر در اعتبار، روابط عمومي استاد فريزر سيتل و جان دورلي بنيانگذاران آكادمي ارتباطات برتر و رهبري در جانسون و جانسون،، يك مجموعه جديد و جذاب از مطالعات موردي را بررسي مي كند كه شامل نشت نفت BP و راه اندازي CitySlips است تا بايدهاي روابط عمومي و نه رسانه هاي جديد دنيا را در هر حوزه اي جمع آوري كند و شهرت استاندار و مديريت بحران را پوشش دهد.

 

همچنين آنها نشان مي دهند كه چگونه شركت هاي تازه تأسيس و سازمان هاي تثبيت شده، از قدرت بيانات شفاهي استفاده مي كنند تا مشاغلي را شروع كنند كه قبلاً هرگز شبيه آنها وجود نداشته است. اين يك زنگ خطر است براي دو افسانه صنعت يعني متخصصان روابط عمومي و كارآفرينان، مديران اجرايي و هر كسي كه وظيفه دارد سازمان خود را به جهان معرفي كند.
 

درس هاي رسانه اي جديد شامل:
• به ياد داشته باشيد كه تحقيقات ارزان تر و مهم تر از هميشه هستند.
• اجازه ندهيد كه كامل بودن دشمن خوب بودن شود- ايده خود را قبل از هر شخص ديگري جرايي كنيد.
• درباره رسانه هاي اجتماعي كه باعث مي شود شما رسانه هاي سنتي را فراموش كنيد، هيجان زده نشويد.
• در بحران ها، شما هرگز خارج از صحنه نيستيد.
• هرگز دروغ نگوييد، هرگز ناله و شكايت نكنيد، و هرگز سعي نكنيد كه آينده را پيش بيني كنيد!