شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سالروز درگذشت نهرو، مردي كه مشوق دمكراسي پارلماني و سوسيال دمكراسي بود
چهارشنبه، 7 خرداد 1399 - 13:48 کد خبر:11100
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- جواهرلعل نهرو همرزم گاندي Jawaharlal Nehru و اولين نخست وزير هند مستقل، ستايشگر تاريخ ايرانيان كه همواره نگران صلح و امنيت و استقلال كشورهاي ضعيف بود

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- جواهرلعل نهرو همرزم گاندي Jawaharlal Nehru و اولين نخست وزير هند مستقل، ستايشگر تاريخ ايرانيان كه همواره نگران صلح و امنيت و استقلال كشورهاي ضعيف بود و به ايجاد جامعه غير متعهد كمك بسيار كرد 27 مي 1964 در 74 سالگي ديده از جهان فروبست. وي 14 نوامبر 1889 در ايالت اوتارپرادش (شمال غربي هند) به دنيا آمده بود و از خاندان كشميري پانديت (برهمن) بود. به نوشته مورخان، اين خاندان كشمير را كه اسلامي شده بود ترك كرد. برخلاف مناطق ديگر هند، كشميري ها داوطلبانه (و نه در نتيجه جنگ) به اسلام گرويدند زيراكه از فساد حكومتي به جان آمده بودند، و همين حرفي را مي زدند كه مصري ها قرنها بعد و در ماه مي سال 2012 هنگام راي دادن به نامزد اخوان المسلمين بيان كرده و گفته بودند كه از فساد اداري ـ اقتصادي خسته شده اند و به اسلاميون متوسل شده اند تا فساد از جامعه مصر رخت بر بندد و زدوده شود.


    نهرو از زمان رهايي هند از سلطه انگلستان (سال 1947)، تا پايان عمر نخست وزير هند بود. بعدا دختر او «اينديرا» كه شوهر او يك پارسي به نام «فيروز گاندي» بود نخست وزير هند شد. بعدا هم نوه اش «راجيو». نهرو كه در انگلستان تحصيل كرده بود و به دمكراسي پارلماني معتقد بود، نظام حكومتي هند را به صورت يك دمكراسي پارلماني درآورد. وي همچنين از هواداران Secularism و سوسيال دمكراسي نوع فابيانFabian بود (تبديل تدريجي و پارلماني نظام اجتماعي ـ اقتصادي به سوسياليستي، نه با انقلاب و جهش كه تخريب ببار مي آورد) و مي گفت كه تا عدالت اجتماعي ـ اقتصادي برقرار نشود بشر آسايش و آرامش نخواهد داشت. با اين تفكر، هند يك جامعه چپگرا بشمار مي آيد. نهرو تنها يك فرزند داشت و داشتن فرزندان متعدد در وضعيت امروز جهان را تشويق نمي كرد. نهرو در سراسر جهان علاقه مندان بسيار دارد و در نوامبر 1989 به مناسبت يكصدمين سال تولد او مراسم بزرگداشت برپاشد و در چند كشور ازجمله روسيه كه نهرو با روس ها پيمان دوستي بسته بود تمبر پستي با تصوير وي به چاپ رسيد و توزيع شد.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com