شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برنامه هاي روابط عمومي محيط زيست استان قم
دوشنبه، 8 اردیبهشت 1393 - 04:37 کد خبر:10266
به گزارش شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)،برنامه هاي اداره روابط عمومي محيط زيست استان قم در سال 93 به شرح ذيل اعلام كرد: