شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هفدهمين كنفرانس بين المللي تحقيقات روابط عمومي
جمعه، 5 اردیبهشت 1393 - 08:02 کد خبر:10210
قالب امسال نشست «روابط عمومي در عصر فراشفافيت» بود. كنفرانس بين المللي تحقيقات روابط عمومي يكي از برترين مكان هاي ارائه تحقيقات جديدي روابط عمومي است و امكان تعامل ميان اساتيد و متخصصان روابط عمومي را فراهم مي آورد. ويژگي خاص اين كنفرانس در اختصاص تمام تحقيقات به روابط عمومي است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، كلمبيا، مونتانا- دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشكده خبرنگاري دانشگاه ميسوري هشت مقاله كارشناسي شده در هفدهمين كنفرانس بين المللي تحقيقات روابط عمومي ميامي ارائه كردند.


قالب امسال نشست «روابط عمومي در عصر فراشفافيت» بود. كنفرانس بين المللي تحقيقات روابط عمومي يكي از برترين مكان هاي ارائه تحقيقات جديدي روابط عمومي است و امكان تعامل ميان اساتيد و متخصصان روابط عمومي را فراهم مي آورد. ويژگي خاص اين كنفرانس در اختصاص تمام تحقيقات به روابط عمومي است.


مقالات ارائه شده توسط دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه به شرح ذيل است:
• تبادل با پاسخ هاي ثانويه بحران: ارزيابي شفافيت در پاسخ هاي دولتي به آتش سوزي نيوجرسي. ارائه شده توسط: دانشجوي دكترا ميمي ويگينز پريولت و دانشجوي ارشد آنلي شيائو.


• اثر اعتبار مهاجم در حمله به شهرت به عنوان كاركردي از شفافيت سازماني. ارائه شده توسط: آنلي شيائو.


• تاثير استراتژي پاسخ به بحران بر درك شفافيت سازمان. ارائه شده توسط:دانشجوي كارشناسي ارشد، جيني چادوئيك.


• از خطاي مكدونالد تا جهش دومينو: تحليلي بر تصاوير اينستاگرام درباره 10 شركت بزرگ فست فود. ارائه شده توسط: جيني گاردي، يان جين، دانشجويان ترم دو كارشناسي ارشد، دانشجويان ترم پنج دكترا، ويويان مدينا مسنر، ويرجينيا كامونولث.


• تلاش هاي روابط عمومي مبتني بر منابع براي شهرت دانشگاه از رويكرد برجسته سازي. ارائه شده توسط: يونگ لي، دانشجوي ارشد، اينديانا وسيلان، دانشجوي دكترا، وين وانتا، فلوريدا، هيومين لي، دانشجوي دكترا.


• نقش انتخاب رسانه اي در پيش بيني اعتماد: شواهد حاصل از اعتماد جهاني. مطالعه توسط: آلان وندر مولن از ادلمن. ميكائيل كاسيارت، جوان منگ، برايان ربر، دكترا از جرجيا.


• گفتن ناگفته هاي مديريت: رهبري شفاف در كسب و كارهاي خرد. ارائه شده توسط: دانشجوي كارشناسي ارشد هيونگ جين گيل.


تحت چه موقعيت ويژه اي يك بيانيه شفاف لازم است؟ فعل و انفعال ميان افشاي پيشگيرانه، زمانبندي افشا، و تاكتيك هاي ترميم تصوير در بحران غذا. ارائه شده توسط: بوكيونگ كيم، دكترا، از دانشگاه روان. سئويئون هونگ.


اين مقالات به عنوان بخشي از كتاب مديريت استراتژيك تعارض و تحت نظر پروفسور گلن كامرون و سئويئون دانشجوي دكترا تهيه شده اند.