پیوندهای شارا - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران http://www.shara.ir/ fa مهدی باقریان http://www.shara.ir/view/17582/مهدی-باقریان 2015-07-04 08:07:00 مهدی باقریان حدود 25 سالی است که در حوزه روابط عمومی و ارتباطات تنفس می کند و حالا 23 سالی از روزهایی که به عنوان جوانی جویای نام کارش را به عنوان کارشناس روابط عمومی شرکت رادیاتور ایران درسال 1372 آغاز کرد می گذرد. او همان سال ها به عضویت شرکت تعاونی مطبوعات ایران درآمد و کم کم برای نوشتن درباره روابط عمومی، حضورش در رسانه ها و بخصوص مطبوعات را توسعه داد. 0 98 http://www.shara.ir/media/image/PR/pr-1395-shara/N185216266%20Bagheriyan.jpg زندگینامه حرفه ای مهدی باقریان http://www.shara.ir/view/17570/زندگینامه-حرفه-ای-مهدی-باقریان 2015-07-03 19:40:00 مهدی باقریان حدود 25 سالی است که در حوزه روابط عمومی و ارتباطات تنفس می کند و حالا 23 سالی از روزهایی که به عنوان جوانی جویای نام کارش را به عنوان کارشناس روابط عمومی شرکت رادیاتور ایران درسال 1372 آغاز کرد می گذرد. مهدی باقریان که به تازگی دکترای خود را در رشته مدیریت دریافت کرده است حدود 25 سالی است که در حوزه روابط عمومی و ارتباطات تنفس می کند و حالا 23 سالی از روزهایی که به عنوان جوانی جویای 0 98 http://www.shara.ir/media/image/PR/pr-1395-shara/N185216266%20Bagheriyan.jpg