کتاب های برگزیده - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران http://www.shara.ir/ fa دایره المعارف روابط عمومی؛ کتاب همراه ارتباط‌گران http://www.shara.ir/view/9943/دایره-المعارف-روابط-عمومی؛-کتاب-همراه-ارتباط‌گران 2021-09-04 07:12:00 چنانچه حرفه روابط عمومی برای شما مهم است این کتاب را برای همدمی و همراهی خود تهیه نمایید. 0 84 http://www.shara.ir/media/image/1397-1/11%20(3).jpg انتشار کتاب باور کن که، روابط عمومی مرده است http://www.shara.ir/view/10189/انتشار-کتاب-باور-کن-که،-روابط-عمومی-مرده-است 2014-04-23 05:31:00 کتاب "باور کن که، روابط عمومی مرده است" تالیف رابرت فیلیپس از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شد. 0 84 http://www.shara.ir/media/image/1397-1/8289825-001-Ru%20Jeld%20PR%20Dead%203.jpg