رویدادهای آموزشی روابط عمومی - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران http://www.shara.ir/ fa کارشناس روابط عمومی http://www.shara.ir/view/34656/کارشناس-روابط-عمومی 2018-08-19 15:42:00 کارشناس روابط عمومی بر خلاف ذهنیت عامه مردم سعی در پنهان ساختن اخبار بد ندارد همچنین وظیفه اش در بسط اطلاعاتی که مستقیما از سطوح بالاتر سازمان می گیرد، خلاصه نمی شود. 0 83 http://www.shara.ir/media/image/1397/05/28/8995099-images00909.jpg انتشار سالنامه تخصصی روابط عمومی ایران 1397 http://www.shara.ir/view/9946/انتشار-سالنامه-تخصصی-روابط-عمومی-ایران-1397 2014-04-11 14:51:00 سالنامه تخصصی روابط عمومی (1397)، توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی منتشر شد. 0 83 http://www.shara.ir/media/image/1397-1/Capture4(1).JPG