دولت، مجلس و انتخابات - شارا - شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران http://www.shara.ir/ fa با حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد: بهره برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان با تسهیلات بانک صنعت و معدنصن http://www.shara.ir/view/36549/با-حضور-معاون-اول-رییس-جمهور-انجام-شد:-بهره-برداری-از-بخش-بخار-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-کاشان-با-تسهیلات-بانک-صنعت-و-معدنصن 2019-01-13 14:27:00 با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان افتتاح شد که باعث تقویت شبکه برق در منطقه و افزایش تولید انرژی برق می شود. 0 44 http://www.shara.ir/media/image/1397/10/23/4590434-0_news-971023.jpg عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضرورت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن از سوی دولت و مجلس http://www.shara.ir/view/36232/عضو-کمیسیون-اقتصادی-مجلس-شورای-اسلامی-تاکید-کرد:-ضرورت-افزایش-سرمایه-بانک-صنعت-و-معدن-از-سوی-دولت-و-مجلس 2018-12-23 12:49:00 فعالیت بانک صنعت و معدن به عنوان بانک سرآمد در حوزه تولید واشتغال، ضامن بقای صنعت کشور است و لازم است دولت و مجلس برای افزایش سرمایه این بانک نقدینگی لازم را اختصاص دهند. 0 44 http://www.shara.ir/media/image/1397/10/02/9639423-971002.jpg جملات ماندگاری از دکتر حمید نطقی در مورد روابط عمومی http://www.shara.ir/view/33574/جملات-ماندگاری-از-دکتر-حمید-نطقی-در-مورد-روابط-عمومی 2018-05-17 20:00:00 روابط عمومی در متن است نه در حاشیه، ضرورت است نه در لوکس، در خود مدیریت است نه در بیرون آن، پس حق داریم بگوئیم هر مدیریتی سزاوار روابط عمومی ای است که دارد. 0 35 معرفی سالن ها و مراکز مناسب برای برگزاری یک همایش http://www.shara.ir/view/31607/معرفی-سالن-ها-و-مراکز-مناسب-برای-برگزاری-یک-همایش 2017-10-24 10:23:00 بر اساس تجربه مشخص شده است که مدیریت و برنامه ریزی مناسب، حرف اول را در سازماندهی و برگزاری خوب یک کنفرانس دارد، ولی شرایط نامناسب سالن برگزاری را با هیچ نوع مدیریتی نمی توان پوشش داد و حتما باید قبل از برگزاری همایش، از شرایط و امکانات مناسب سالن برگزاری" اطمینان حاصل کرد. 0 29 http://www.shara.ir/media/image/1396/08/02/8992755-images34334.jpg نوشته شده توسط: Ray Hanania پی آر نیوز وایر-PR News Wire http://www.shara.ir/view/21974/پی-آر-نیوز-وایر-PR-News-Wire 2016-03-03 12:56:00 شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- PR News Wire، سرویسی است که توزیع کننده جهانی عمده و پیشرو مطالب و مباحث مطبوعاتی در رسانه های خبری اصلی می باشد. 0 37 http://www.shara.ir/media/image/PR/1394-4/logo-prn.gif معرفی/ مرکز ارتباطات مردمی بر بستر سامد http://www.shara.ir/view/15340/معرفی-مرکز-ارتباطات-مردمی-بر-بستر-سامد 2015-01-18 03:00:00 مرکز ارتباطات مردمی براساس الزامات قانونی حاکم بر نظام ارتباطات و حکومت در راستای تحقق اصول 90، 162، 173و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مادة 142 قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نظامنامة مدیریت پاسخگویی به شکایات و... به مثابة رسانه‏ای کارآمد دربرقراری ارتباط بین مردم و دولت، نقش محوری و مؤثری ایفا می‌کند. 0 64 http://www.shara.ir/media/image/test/untirty56e65ue6u56767tled.png