شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران
ثبت سفارش فروش «سهام عدالت» در تمامي شعب بانك آينده
امكان انتخاب روش مستقيم سهامداري از سوي مشمولين محترم سهام عدالت تا ساعت ۲۴ مورخ ۹۹/۳/۲۹تمديد گرديد
معاون خريد فولاد مباركه: هرگونه تصميم غير كارشناسي در التهاب بازار محصولات فولادي مؤثر است
انتصاب كارشناس اداره روابط عمومي آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
تجربيات كرونايي روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي استان تهران مستند مي‌شود
مدير جديد روابط عمومي ميراث فرهنگي استان فارس منصوب شد
شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي بخش كشاورزي برگزار شد
مدير كل آموزش و پرورش استان قم: اگر نگاه ژرف و عميق نسبت به روابط عمومي خود داشته باشيم شاهد ارتباط شفاف و همراه با صداقت با مردم خواهيم بود
15 درس مهم از روابط عمومي استاد هوشنگ عباس زاده
حرفه روابط عمومي هنوز با حرفه اي بر پايه تحقيقات فاصله بسيار دارد
صفحه بعد - نسخه اصلی