شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران
روابط عمومي تنها واحدي كه در سازمانها به فراموشي سپرده شده اند
حسن خسروي گزينه مطرح معاونت منابع انساني شهرداري تهران شد
استاندار اردبيل: كارآمدي روابط عمومي ها عملكرد دولت را بهتر نشان مي دهد
نايب رئيس اتاق بازرگاني شيراز: فعاليت روابط عمومي با كار تبليغاتي متفاوت است
خلاقيت روابط عمومي موجب اثربخشي بيشتر اقدامات مي‎شود
مديريت به سبك روابط عمومي
تقدير از عملكرد بانك ملي ايران براي ايجاد شفافيت در معاملات دولتي
انتقاد امام جمعه تبريز از روابط عمومي‌هاي متملق
در همايش مديران روابط عمومي مازندران عنوان شد: فقط از روابط عمومي‌ها تبليغ خواسته‌ايم
11 مهارت اساسي يك ارتباط موفق
صفحه بعد - نسخه اصلی