شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شما هم به ما بپيونديد
جمعه، 8 آذر 1392 - 23:24 کد خبر:7512
شما هم با نوشتن در باره مسايل روابط عمومي خود را به جامعه روابط عمومي ايران معرفي كنيد. مطالب، گزارش، اخبار و يادداشت هاي تحليلي- انتقادي خود در باره مسايل مختلف روابط عمومي ايران را براي ما بفرستيد تا به نام خودتان در "شارا" درج گردد.

شما هم به ما بپيونديد

شما هم با نوشتن در باره مسايل روابط عمومي خود را به جامعه روابط عمومي ايران معرفي كنيد.

مطالب، گزارش، اخبار و يادداشت هاي تحليلي- انتقادي خود در باره مسايل مختلف روابط عمومي ايران را براي ما بفرستيد تا به نام خودتان در "شارا" درج گردد.

مطالب تان را به نشاني زير بفرستيد:

kargizar80@yahoo.com